+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

Obory

GRAFOLOGIE

Poznejte hlouběji sebe sama, své blízké i lidskou povahu obecně.
Grafologie je projektivní psychodiagnostická metoda s širokou vypovídají schopností o osobnosti pisatele z jeho ručně psaného textu. Na základě analýzy dojmových, popsatelných a měřitelných znaků v rukopisu umožňuje určit velmi přesně vitalitu, hospodaření s energií, racionalitu, emocionalitu, sociabilitu, sebepojetí, morální vlastnosti, temperament, motivace, volní vlastnosti a další psychické dispozice pisatele. Studiem a praktickým použitím grafologie si uvědomíme jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka. Na této cestě poznáme také barevnou paletu svých schopností, vloh a nadání, svoje „světlo
i stín“.
Jedná se o objevitelskou a jednu z nejdobrodružnějších poutí k sobě samým
v celistvé přirozenosti. 
Účastníci kurzů grafologie procházejí studiem pokojným a radostným krokem, který umožňuje vnímat život právě „teď a tady“.
Historie
 • 1609 v Paříži soudní mistr písařský Francois Demelle napsal: „Návod
  k posuzování padělaných písem neboli k srovnání písma s podpisem“.
 • 1622 v Bologni učený profesor lékařství Camillo Baldo vydal italské pojednání o tom, jak lze z rukopisu poznat pisatelovu přirozenost a povahu.
 • 1875 položil základní kámen k systému vědeckého rozboru písma a zároveň tzv. „francouzské grafologické škole“ duchovní Jean Hippolit Michon, autor publikace: „Systéme de Graphologie“.
 • 1897 berlínský znalec písma Wilhelm Langenbruch , mnichovský básník, sochař a grafolog Hans H.Busse, psychiatr Georg Meyer (dílo: „Vědecké základy grafologie“) a filosof Ludwig Klages založili Německou grafologickou společnost.
 • Profesor fyziologie Wilhelm Preyer knihou „Psychologie písma“ postavil základ „německé grafologické škole“.
 • Další významné mezinárodní osobnosti zabývající se rozpoznáváním lidské povahy podle písma: Aristotelés, Johann Wolfgang von Goethe, Max Pulver, Roda Wieserová a další.
 • Významní čeští grafologové a představitelé „československé grafologické školy“: Robert Saudek, Vilém Schönfeld, Julie Flanderková, Libor Richter.

ARTETERAPIE

Umění pro zdraví.
Pozitivní síla umění je základem pro arteterapeutickou metodu. Nejpodstatnější zdroje její energie nacházíme tři:
1. Samotný proces vlastní tvorby (malování, hudba, divadlo, keramická tvorba, design).
2. Výsledné dílo tvořícího člověka (obraz, fotografie, zahrada).
3. Umělecká činnost okolního světa, která nás obklopuje (architektura, móda). 

Účastníci kurzu procházejí cestou sebepoznání, uvolnění, radosti z rozmanitosti, vlastních schopností a mnohotvárnosti pojetí světa v dílech kolegů. Studenti se naučí nejrůznějším technikám dobře použitelným při práci s dětmi, programech
s dospělými, pro vlastní volný čas a rozvoj dosud utajených dovedností.

Uměleckou činnost přitom používáme v celé její škále od výtvarných technik
po tvůrčí psaní.

Historie
 • O rozvoj metody a její název „art therapy“ se od třicátých let 20. století zasloužila Margaret Naumburgová , která vycházela z psychoanalytického přístupu.
 • V 60. letech 20. století bylo otevřeno první oficiální studium arteterapie
  na Hanneman university ve Filadelfii.
 • Mezi významné osobnosti z oboru arteterapie patří Edith Kramerová – sochařka a arteterapeutka, pomáhající dětem emigrantů do USA v období druhé světové války, Leo Navrátil – rakouský psychiatr, který diagnostikoval pacienty podle jejich kreseb a maleb.

GRAFOTERAPIE

Rukopisem k rozvoji osobnosti.
Na utvoření osobnosti každého člověka má vliv řada faktorů. Můžeme vyjmenovat genetické dispozice získané po předcích, vliv výchovného zaměření rodičů a školy, působení aktuálního stavu a hodnot společnosti, sociálního prostředí (rodinného, školního, pracovního, mimopracovního), které může být podnětné a podporující, anebo brzdící a podceňující. Z těchto různorodých vlivů vznikne také originální rukopis pisatele, přestože jeho základem je osvojená školní předloha dané země. Rukopis zrcadlí duši. Námitka může znít:“Já ale pokaždé píšu jinak.“ Potom stejně proměnlivé je naše prožívání, city, chování.
Vše se vyvíjí a mění.
 
Grafoterapie vychází z poznatků, dokazujících, že pokud záměrně podle určitých pravidel měníme svůj rukopis a posléze zautomatizujeme, změníme se. Obecně tato cesta vede k integraci osobnosti a zpevnění její jedinečnosti, k probuzení nástrojů užitečných pro život, pochopení používaných a překonaných, nebo těch, jež vyžadují časté opravy. Systematickou příjemnou prací pod vedením lektora dochází na pohodových setkáních také k uvolnění napětí a stresu, osvobození
od úzkosti a strachů, k harmonizaci duše a těla.
Historie
 • Metoda vznikla na konci 20. století a její autorkou je Američanka paní Mary Dawn Gladson.
 • „Náš rukopis je mapou naší úplné psychologické tváře, našich pocitů, našich strachů, našich potřeb, našich nadání, našich postojů, naší emocionální přirozenosti, našich mentálních schopností, naší pravé podoby a našeho pohledu na život.“ – citace z knihy Mary Dawn Gladson „Změňte písmo, změníte život“.

Dárkové poukázky

Poukazy
Zavřít