+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

Odhalujeme a nacházíme příčiny i souvislosti, objevujeme individuálního celistvého člověka. Pomáháme Vám zjistit a pojmenovat přirozené povahové vlastnosti, nadání, talenty, schopnosti, silné a světlé stránky i stinné, které jsou součástí a zároveň výzvou. Konečným cílem je sebepoznání stálého i proměnlivého v osobnosti. Získání dalších praktických nástrojů do života a zkušenosti.

Cílem činnosti Institutu celostní grafologie je přinášet účastníkům kurzů, seminářů, přednášek a konzultací rozvoj vzdělání a schopností, poznání a zároveň pohodu i radost.
Od roku 2006 do roku 2018 jsme se setkali a navázali odbornou diskuzi a tím spolupráci s celou řadou renomovaných profesionálů: Helena Bendová (organizátorka, umělkyně, Art Centrum Botič), Vojtěch Franče (psychologie a grafologie), Šárka Denková (spisovatelka), Anna Frommbergerová (speciální pedagogika a psychologie, umění), Eva Hauserová (spisovatelka a novinářka), Blanka Kovaříková (novinářka a spisovatelka) – grafologická spolupráce na vzniku knihy Blanky Kovaříkové & Miloše Vaněčka: Zločin & vášně za rady Vacátka, Nové příběhy z pražské Čtyřky, Nakladatelství Brána, 2012., Jaromír Kozák (spisovatel, historik, regresní terapeut a egyptolog).
Spolupracující: Adam Čech, Štěpánka Čechová, Eva Franklinová, Josef Patera a Jan Staroba.  

Historie

Původně Grafologická poradna ISIS vznikla v roce 2006 jako poradenská agentura v oboru grafologie se zaměřením na vypracování analýz ručního písma a zpracování formou rozborů osobnosti, partnerských vztahů nebo k doporučením týkajících se volby studia a povolání.
Množství vypracovaných grafologických rozborů a zájem ze strany veřejnosti o grafologii jako vědeckou psychodiagnostickou metodu dovedly nově Institut celostní grafologie (dále jen ICG) k rozšíření činnosti o kurzy grafologie pro dospělé a další kurzy, semináře a přednášky na příbuzná témata.
Poznání je určeno pro studenty různého vzdělání a věku, s širokou škálou profesních a životních zkušeností.

Nejen grafologie

Od grafologie, která prostřednictvím rozborů ručního písma umožňuje sebepoznání, pochopení mezilidských vztahů a určení vhodného povolání a studia z hlediska osobnostních charakteristik byl jen krůček ke grafoterapii. Grafologové obecně nemívají důvěru v grafoterapii, stejně jako má veřejnost neznalá této metody často odstup od grafologie. Pomocí aplikace vědeckých grafoterapeutických poznatků u klientů ICG jsme dospěli k závěru, že změna některých znaků v ručním písmu jedince má vliv na změnu jeho osobnosti. Proto těm z vás, kdo určitou změnu hledají, nabízíme individuální lekce grafoterapie v rozsahu deseti lekcí.

Důležitou podporou ovládnutí metody grafologie nebo grafoterapie je sebepoznání studentů s cílem poznání, pochopení a přijetí své přirozené povahy. Jedním z příjemných a přitom velmi hlubokých prostředků, které k němu vedou je arteterapie. Takový byl prvotní účel otevření kurzů artetechnik. Dalším neméně pádným důvodem bylo přesvědčení, že umění činí člověka bohatším a šťastnějším bez ohledu na „školní” talent pro výtvarnou výchovu.

Kurzy

Navázání spolupráce s odborníky z dalších příbuzných oborů, kteří vycházejí z jednotného základu a užívají získané vlohy a schopnosti pro druhé lidi, vedlo k transformaci ICG. Nabídka se tímto rozšířila o další kurzy a místa konání v městech České republiky a na Slovensku.

Do kompletní činnosti ICG patří dále přednášková činnost, ve které vždy spojujeme teoretickou a praktickou populárně – naučnou část v daném tématu.

Stále se zvyšuje zájem klientů  o individuální konzultace, které se zaměřují na dílčí problémy z oblasti psychologie, grafologie, arteterapie, grafoterapie a na používání těchto metod, rozšířených o poznatky z oboru psychologie, při řešení konkrétních situací v klientově životě.

Rozšířením poznání sebe sama, svých blízkých, náhledu na události svého života můžete velmi výstižně a pravdivě prostřednictvím grafologických rozborů ručního písma. Podle potřeby klientů jsou analýzy písma zaměřeny na: sebepoznání, volbu studia a povolání, partnerské vztahy a personalistiku.

Na své životní pouti lze pomocí nabízených možností objevit jedinečnost svojí osobnosti, rozvinout svoje vlohy, schopnosti, nadání, uchopit světlé i stinné stránky a spřátelit se s nimi, také podpořit pestrost vlastních vztahů s druhými lidmi a blíže porozumět jejich chování, prožívání a motivaci.

Akreditované studium

Jsme jedna ze dvou organizací v ČR, kterým byla udělena akreditace MŠMT pro kurz Základy grafologie.

Nabízíme dvouleté rekvalifikační studium zakončené státní závěrečnou zkouškou, které nabízí možnost uplatnění po celé České republice.

Napsali o nás