+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

Kdo jsme?

Odhalujeme a nacházíme příčiny i souvislosti, objevujeme individuálního celistvého člověka.
Pomáháme zjistit a pojmenovat Vaše povahové vlastnosti, vlohy, nadání, talenty, schopnosti, silné a slabé stránky.
Cílem činnosti ICG je přinášet účastníkům kurzů, seminářů, přednášek a konzultací rozvoj vzdělání a schopností, a spolu s tím pohodu a radost.
Získáte další zkušenosti a praktické nástroje do života.
Konečným cílem je poznání sebe i druhých lidí např. prostřednictvím grafologických rozborů.

V oboru grafologie působíme 18 let, v oboru arteterapie 16 let a v oboru grafoterapie 14 let. Původně vznikla v roce 2006 grafologická poradna. Pro velký zájem ze strany veřejnosti o grafologii byl založen v roce 2011 Institut celostní grafologie (ICG).
V rámci jeho činnosti jsme rozšířili nabídku o další kurzy grafologie, arteterapie, semináře, přednášky, konzultace a vypracování grafologických rozborů.

Členové týmu ICG

Ing. Štěpánka Čechová
Zakladatelka ICG

Vystudovala ekonomii na VŠE, Praha 3, absolvovala rekvalifikaci v oboru grafologie (akreditace MŠMT ČR), Praha 2 a arteterapeutické vzdělání na Masarykově universitě v Brně pod vynikajícím vedením:  Doc. PhDr. Otto Čačka, PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., Mgr. Petra Vláčilová.
Závěrečná práce: „Arteterapie v průběhu roku“.
„Výcvik v prevenci patologických jevů ve společnosti“ – Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Praha 8.
„Arteterapeutické techniky“ – výcvik, Fokus Praha, o.s., Praha 6 a další terapeutické výcviky.

Vypracovává grafologické rozbory – osobnostní, partnerské, volby studia a povolání, personalistické, rodinných příslušníků (žijících i již nežijících) a kombinované grafologické rozbory. Vyučuje grafologii, arteterapii, výchovu ke zdraví, volbu povolání a finanční a ekonomickou gramotnost (svět práce), německý jazyk.
V rámci ICG se zabývá výzkumem v oblasti psychologie osobnosti a psychobiologických principů grafologie.

Publikovala odborné články v tisku, účastnila se odborných diskusních pořadů v televizi (ČT1, TV Seznam)
a rozhlasu (Český rozhlas Dvojka, Český rozhlas Pardubice, Rádio Česká Kanada).
Od roku 2020 – 2022 měla v Českém rozhlasu Dvojka pořad: Grafologická poradna.
Autorka čtyřdílných skript Grafologie I., II., III. a IV.
Grafologické spolupráce na vzniku knihy Blanky Kovaříkové & Miloše Vaněčka: Zločin & vášně za rady Vacátka, Nové příběhy z pražské Čtyřky, Nakladatelství Brána, 2012. 
Spoluautorství: výstava obrazů (pastel, olej) v Palace Illusion, Praha 2, 2007, audiokniha „Vzkazy nahlas“, projekt Hakuna Matata za laskavé pomoci ČT, 2019, kniha „Trojpovídky“, projekt Hakuna Matata, 2021. 

Adam Čech
PR & koordinátor

Zabývá se psychologií, grafologií, arteterapií a ekonomií.

MUDr. Josef Patera, CSc.
Lékař, vědeckovýzkumný pracovník

Po zakončení studia lékařské fakulty na Universitě v Brně pracoval ve Výzkumném ústavu klinické
a experimentální onkologie, kde se kromě klinické práce účastnil státních a mezinárodních
vědeckovýzkumných úkolů v oblasti léčby nádorů. Kromě toho prováděl dlouhodobý klinický výzkum v oblasti kancerogeneze a funkcí autonomního nervového systému.
Od roku 1993 vedl privátní mamologické centrum v Brně. 
Publikoval množství odborných prací ve vědeckých časopisech, je spoluautorem několika knih zabývajících se onkologickou tématikou. Na odborných akcích v ČR i zahraničí prezentoval více než 250 přednášek.   
V rámci ICG se zabývá výzkumem v oblasti psychologie osobnosti a psychobiologických principů grafologie.

Odborníci spolupracující s ICG

Od roku 2006 do roku 2024 jsme se setkali a navázali odbornou diskuzi a spolupráci s celou řadou renomovaných profesionálů: Eva Sirotková-Franklin (psycholožka, grafoložka a arteterapeutka), Helena Bendová (ředitelka Art Centrum Botič), Vojtěch Franče (psychologie a grafologie), Šárka Denková (spisovatelka), Anna Frommbergerová (speciální pedagogika a psychologie, umění), Eva Hauserová (spisovatelka a novinářka), Blanka Kovaříková (novinářka a spisovatelka).

 
Činnost 

Naše kurzy grafologie a arteterapie se konaly anebo konají v Praze, Bratislavě, Brně, Liptovském Mikuláši, Pardubicích, Vysokém Mýtě a na dalších místech České a Slovenské republiky.

Do aktivit ICG patří také přednášková činnost, ve které vždy spojujeme teoretickou a praktickou část daného tématu. Od roku 2006 jsme měli přednášky na základních, středních a vysokých školách, v knihovnách, lázních, kulturních domech, mateřských centrech po celé České republice, dále v dominikánském klášteře svatého Jiljí v Praze 1 – Staré Město, v Ústavu molekulární genetiky Praha (výroční konference HR Know How), Avalonu Uherské Hradiště atd. 

Zvyšuje se zájem klientů o individuální konzultace, které jsou zaměřeny na dílčí problémy z oblasti grafologie, arteterapie, psychologie, grafoterapie a na používání těchto metod.

Rozšířit poznání sebe sama, svých blízkých, náhledu na události svého života můžete prostřednictvím grafologických rozborů ručního písma. Podle potřeby klientů jsou analýzy písma zaměřeny na: sebepoznání, volbu studia a povolání, partnerské vztahy a personalistiku.

Dárkové poukázky

Poukazy
Zavřít