+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

O nás

Odhalujeme a nacházíme příčiny i souvislosti, objevujeme individuálního celistvého člověka. Pomáháme Vám zjistit a pojmenovat přirozené povahové vlastnosti, vlohy, nadání, talenty, schopnosti, silné a světlé stránky i stinné, které jsou součástí a zároveň výzvou. Cílem činnosti Institutu celostní grafologie je přinášet účastníkům kurzů, seminářů, přednášek a konzultací rozvoj vzdělání a schopností, poznání a zároveň pohodu i radost. Konečným cílem je sebepoznání stálého i proměnlivého v osobnosti. Získáte další praktické nástroje do života a zkušenosti.
V oboru grafologie působíme 14 let, v oboru grafoterapie 10 let a v oboru arteterapie 12 let. Původně vznikla v roce 2006 grafologická poradna, ale pro velký zájem ze strany veřejnosti o grafologii byl založen v roce 2012 Institut celostní grafologie (ICG). V rámci jeho činnosti jsme rozšířili nabídku o další kurzy grafologie, arteterapie, semináře, přednášky, konzultace
a vypracování grafologických rozborů.

Členové týmu ICG

Ing. Štěpánka Čechová
Zakladatelka a ředitelka ICG

Vystudovala ekonomiku na VŠE, Praha 3, absolvovala rekvalifikaci v oboru grafologie,  zakončenou akreditací MŠMT ČR, Praha 2 a arteterapeutické vzdělání na Masarykově universitě v Brně pod vynikajícím vedením:  Doc. PhDr. Otto Čačka, PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., Mgr. Petra Vláčilová, …
Závěrečná práce: „Arteterapie v průběhu roku“.
„Výcvik v prevenci patologických jevů ve společnosti“ v KPPP, Praha 5.
„Arteterapeutické techniky“ – výcvik, Fokus, Praha 6 a další terapeutické výcviky.

Vypracovává analýzy ručního písma – osobnostní, partnerské, volby studia a povolání, personalistické, rodinných příslušníků (žijících i již nežijících) a kombinované grafologické rozbory. Vyučuje grafologii, arteterapii, volbu povolání a výchovu ke zdraví.
V rámci ICG se zabývá výzkumem v oblasti psychologie osobnosti a psychobiologických principů grafologie.

Publikovala odborné články v tisku, účastnila se odborných diskusních pořadů v televizi a rozhlasu. Grafologické spolupráce na vzniku knihy Blanky Kovaříkové & Miloše Vaněčka: Zločin & vášně za rady Vacátka, Nové příběhy z pražské Čtyřky, Nakladatelství Brána, 2012. 

Adam Čech
PR & koordinátor

Zabývá se grafologií, arteterapií a psychologií.

Mgr. Eva Franklinová
Lektorka psychologie, grafologie, arteterapie

Vystudovala obor psychologie v USA (Chapman University, Orange, California), kde také získala právo provozovat soukromou praxi v oboru manželského, rodinného a dětského poradenství.
Pracovala jako terapeut na psychiatrických odděleních zaměřených na problematiku poruch příjmu potravy
a drogové závislosti.
Věnuje se aplikaci psychologie, grafologie a arteterapie v osobním a personalistickém poradenství, podílí se na výuce v ICG.

MUDr. Josef Patera, CSc.
Lékař, samostatný vědeckovýzkumný pracovník

Po zakončení studia lékařské fakulty na Universitě v Brně pracoval ve Výzkumném ústavu klinické
a experimentální onkologie, kde se kromě klinické práce účastnil státních a mezinárodních
vědeckovýzkumných úkolů v oblasti léčby nádorů. Kromě toho prováděl dlouhodobý klinický výzkum v oblasti kancerogeneze a funkcí autonomního nervového systému.
Od roku 1993 vede privátní mammologické centrum v Brně. 
Publikoval množství odborných prací ve vědeckých časopisech, je spoluautorem několika knih zabývajících se onkologickou tématikou. Na odborných akcích v ČR i zahraničí prezentoval více než 250 přednášek.   
V rámci ICG se zabývá výzkumem v oblasti psychologie osobnosti a psychobiologických principů grafologie.

Odborníci spolupracující s ICG

Od roku 2006 do roku 2020 jsme se setkali a navázali odbornou diskuzi a spolupráci s celou řadou renomovaných profesionálů: Helena Bendová (Art Centrum Botič), Vojtěch Franče (psychologie a grafologie), Šárka Denková (spisovatelka), Anna Frommbergerová (speciální pedagogika a psychologie, umění), Eva Hauserová (spisovatelka a novinářka), Blanka Kovaříková (novinářka a spisovatelka).

 

Kurzy 

Navázání spolupráce s odborníky z dalších příbuzných oborů, kteří vycházejí z jednotného základu a užívají získané vlohy a schopnosti pro druhé lidi, vedlo k transformaci ICG. Nabídka se tímto rozšířila o další kurzy a místa konání v městech České republiky a na Slovensku.

Do kompletní činnosti ICG patří dále přednášková činnost, ve které vždy spojujeme teoretickou a praktickou populárně – naučnou část v daném tématu.

Stále se zvyšuje zájem klientů  o individuální konzultace, které se zaměřují na dílčí problémy z oblasti psychologie, grafologie, arteterapie, grafoterapie a na používání těchto metod, rozšířených o poznatky z oboru psychologie, při řešení konkrétních situací v klientově životě.

Rozšířením poznání sebe sama, svých blízkých, náhledu na události svého života můžete velmi výstižně a pravdivě prostřednictvím grafologických rozborů ručního písma. Podle potřeby klientů jsou analýzy písma zaměřeny na: sebepoznání, volbu studia a povolání, partnerské vztahy a personalistiku.

 

Akreditované studium

Jsme jedna ze dvou organizací v ČR, kterým byla udělena akreditace MŠMT pro kurz Základy grafologie.