+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

Konzultace

Individuální konzultace nabízejí setkání, která v krátkém čase přispějí k hlubšímu vhledu na určité téma nebo do konkrétních okolností a projasní je.

Často se díky individuální konzultaci objeví několik možností řešení, dosud neznámých. Nástroje k poznání a změně používáme z oblasti grafologie, arteterapie, grafoterapie, psychologie a relaxačních technik. Metody zvolíme na základě dohody s klientem po vysvětlení jejich účinků. Přístup ke změně je systematický a celistvý.

Nejčastější témata individuálních konzultací
 • jádro vlastní osobnosti, vliv individuální životní cesty (soukromé, profesní), význam a pochopení blízkých vztahů
 • křižovatky, rozhodování, odbočení a návraty, zastavení, zdržení, plynutí,  nálezy a ztráty na životní pouti z duchovního pohledu
 • propojení minulosti s přítomností a budoucností
 • konzultace nad archetypálními obrazy duše – inspirativní setkání s vhledem skrze obrazy, cesta k okamžitému pochopení a nalezení aktuálních řešení
 • partnerské a jiné mezilidské vztahy
 • proces výchovy a rozhodování o studiu
 • pracovní oblast, vhodnost výběru pracovní pozice a faktory spokojenosti
 • rodové linie a kořeny, síla tradice a grafologická analýza rukopisů rodinných předků
 • sny jako možnost spojení s naším podvědomím, pomocníci a rádci
 • supervizní konzultace z oblasti grafologie (rozbory rukopisů, grafologická analýza), arteterapie a grafoterapie
 • poradenství při vytváření firemního loga v ručně psané podobě – psychologie marketingu, dopad, nové podněty, cílem je podpora úspěchu firmy prostřednictvím vytvoření vhodného logotypu
Cíl

Hlubší sebepoznání své přirozené povahy, porozumění životní situaci a blízkým vztahům, vhled do životní cesty a objevení jejího smyslu, nalézání řešení na osudových křižovatkách a získání nadhledu, uvolnění přístupu ke zdrojům životní energie, radosti, zlepšení komunikace s vlastním Já.

Termíny v roce 2020

Vždy pondělí:
06.04., 20.04., 11.05., 18.05., 25.05., 15.06., 22.06. 29.06., 13.07., 20.07., 07.09., 14.09., 21.09., 05.10., 19.10., 09.11., 23.11., 30.11., 07.12., 14.12.2020 v čase od 15:00 do 20:00 hod., přesný termín a čas konzultace podle dohody.

Délka setkání 

Zpravidla jedna až tři hodiny, dle potřeby a dohody.

Ceny individuálních konzultací

1 000 Kč za 1. hod., 900 Kč za každou další hodinu

 

Domluvme si termín setkání:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva