+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

Konzultace

Nabízíme individuální konzultace, které v krátkém čase přispějí k hlubšímu vhledu na určité téma nebo do konkrétních okolností a projasní je.

Často se díky individuální konzultaci objeví několik možností řešení, dosud neznámých. Nástroje k poznání a změně používáme z oblasti grafologie, arteterapie, grafoterapie, psychologie a relaxačních technik. Metody zvolíme na základě dohody s klientem po vysvětlení jejich účinků. Přístup ke změně je systematický a celistvý.

Nejčastější témata individuálních konzultací
 • jádro vlastní osobnosti, vliv individuální životní cesty (soukromé, profesní), význam a pochopení blízkých vztahů
 • křižovatky, rozhodování, odbočení, návraty, zastavení, zdržení, plynutí,  nálezy a ztráty na životní pouti z duchovního pohledu
 • propojení minulosti s přítomností a budoucností
 • konzultace nad archetypálními obrazy duše – inspirativní setkání s vhledem skrze obrazy, cesta k okamžitému pochopení a nalezení aktuálních řešení
 • partnerské a jiné mezilidské vztahy
 • proces výchovy a rozhodování o studiu
 • pracovní oblast, vhodnost výběru pracovní pozice a faktory spokojenosti
 • rodové linie a kořeny, síla tradice a grafologická analýza rukopisů rodinných předků
 • sny jako možnost spojení s naším podvědomím, pomocníci a rádci
 • supervizní konzultace z oblasti grafologie (grafologická analýza a syntéza), arteterapie a grafoterapie
 • poradenství při vytváření firemního loga – psychologie marketingu, dopad, nové podněty, cílem je podpora úspěchu firmy prostřednictvím vytvoření vhodného logotypu
Cíl

Hlubší sebepoznání své přirozené povahy, porozumění životní situaci a blízkým vztahům, vhled do životní cesty a objevení jejího smyslu, nalézání řešení na osudových křižovatkách a získání nadhledu, uvolnění přístupu ke zdrojům životní energie, radosti, zlepšení komunikace s vlastním Já.

Termíny v roce 2021/2022

Úterý nebo pátek od 16:00 do 19:00 hod.:
Úterý – 14.09., 21.09., 05.10., 19.10., 23.11.2021, 18.01., 15.02., 15.03., 05.04., 21.06., 13.09., 06.12.2022.
Pátek
– 17.09., 24.09., 08.10., 22.10., 12.11.2021, 21.01., 18.02., 18.03., 08.04., 24.06., 16.09., 21.10.2022.
Termín a čas konzultace si prosím objednejte minimálně jeden měsíc předem.

Délka setkání 

Zpravidla jedna až tři hodiny, podle potřeby a dohody.

Ceny individuálních konzultací

1 000 Kč za jednu hodinu.

Domluvme si termín setkání:

  Vaše jméno

  Váš email

  Předmět

  Vaše zpráva