+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

AKTUALITY

Vážení přátelé grafologie a příbuzných vědních oborů,

dovolte nám, abychom Vás seznámili s programem Institutu celostní grafologie (dále jen ICG) v zimním semestru 2021/2022 a letním semestru 2022.
Věříme, že si z naší nabídky vyberete to, co je pro Vás aktuálně přitažlivé anebo již dlouhý čas lákavé. Touha umět, poznat a nabývat nové znalosti ve společenství příjemných lidí s podobnými zájmy činí lidský život lepším a povznášejícím v každé době. Obdarování jedinečné duše prostřednictvím pozitivně prožitého času přináší posílení psychosomatiky, duševní a duchovní rozvoj osobnosti. S těmito cíli jsme pro Vás připravili naši nabídku kurzů, přednášek, grafologických rozborů, konzultací
a čtyřdílných odborných skript.
V květnu 2022 poprvé pořádáme grafologické sympozium, a to v nádherném lázeňském městě Luhačovice. Jeho odbornou náplní budou především psychobiologické základy grafologie. Sympozium jsme vzhledem k situaci COVID-19 dvakrát (podzim 2020 a 2021) odložili. Děkujeme přihlášeným účastníkům za pochopení a těšíme se na osobní setkání s Vámi v květnu 2022. 

Kurzy grafologie zaměřujeme na předávání teoretických znalostí z oboru psychologie písma a praktickou práci s různými rukopisnými materiály, také s těmi, které si studenti sami přinesou.
Každá lekce přináší komplexní pohled na rozmanitost lidských povah, rozšíření vědomí a kromě nových poznatků atmosféru pohody, klidu a radosti ve společnosti spřízněných duší.
Na konci studia jsou všichni studenti schopni na základě získaných širokých znalostí z grafologie a psychologie vypracovat grafologickou analýzu i syntézu osobnosti autora každého rukopisu.
Kurz je rozdělen do čtyř semestrů. Po absolvování kurzu můžete získat osvědčení o rekvalifikaci v oboru Základy grafologie.

Arteterapeutické kurzy jsou vedeny jako výcvikové v arte metodách a technikách. Zároveň s praktickým sebezkušenostním procesem získáte hluboký teoretický přehled o diagnostických aspektech tvorby duševně zdravých i nemocných klientů.
Sebereflexe a zahájení uzdravujících mechanismů v organismu skrze umělecko – terapeutické procesy jsou jemnou, tolerantní možností umožňující trvalé pozitivní změny v životě účastníků arteterapeutických kurzů.
Po absolvování kurzu získají studenti osvědčení o absolvování výcviku v arteterapii.

Přehled vzdělávacích akcí v oboru grafologie a arteterapie, které se konají ve všední dny, o víkendech (jednodenní nebo dvoudenní) a ve formě pětidenních letních setkání naleznete v sekci VZDĚLÁVÁNÍ a KALENDÁŘ.

Pokud máte zájem objednat si odbornou přednášku, zaměřenou na některé z následujících témat: grafologie, arteterapie, grafoterapie nebo psychobiologické základy grafologie, bližší informace naleznete v sekci VZDĚLÁVÁNÍ. Cenu stanovujeme dohodou podle délky trvání přednášky, dopravného a počtu objednaných přednášek.

Pro hluboký a komplexní vhled do Vaší osobnosti anebo získání nového náhledu na životní situaci, ve které se právě nalézáte, či možností řešení aktuálních problémů, Vám nabízíme vypracování grafologické analýzy Vašeho rukopisu, více viz sekce GRAF. ROZBOR nebo individuální grafologickou nebo arteterapeutickou konzultaci.
Tato odborná setkání se Štěpánkou Čechovou se konají na Praze 1. 
Termíny a podrobnější popis konzultací naleznete v sekci KONZULTACE, termíny dále také v sekci KALENDÁŘ.

V rámci ICG jsme zatím vydali čtyřdílná skripta GRAFOLOGIE I., II., III., IV., která si můžete objednat prostřednictvím našeho e-shopu v sekci NAKLADATELSTVÍ.

Závěrečná zkouška Základy grafologie se koná 27.11.2021 v Praze a 26.11.2022 v Brně.

Tradiční vánoční večírek se zpěvem, tombolou a dobrou náladou se koná 10.12.2021 v Praze. Srdečně zveme všechny absolventy, studenty a příznivce ICG.