+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

AKTUALITY

Vážení přátelé grafologie a příbuzných vědních oborů,

dovolte nám, abychom vás seznámili s programem Institutu celostní grafologie (dále jen ICG) v zimním semestru 2019/2020 a letním semestru 2020. Věříme, že si z naší nabídky vyberete to, co je pro vás aktuálně přitažlivé anebo již dlouhý čas lákavé. Touha hledajících umět, poznat a nabývat nové znalosti ve společenství příjemných lidí s podobnými zájmy činí lidský život lepším a povznášejícím v každé době. Obdarování jedinečné duše prostřednictvím pozitivně prožitého času přináší posílení psychosomatiky a duchovní rozvoj celé osobnosti. S těmito cíli jsme pro vás připravili naši nabídku kurzů a seminářů.

Kurzy grafologie zaměřujeme na získání teoretických znalostí z oboru psychologie písma a praktickou práci s různými rukopisnými materiály, také s těmi, které si studenti sami přinesou.
Každá lekce přináší komplexní pohled na rozmanitost lidských povah, rozšíření vědomí a kromě nových poznatků atmosféru pohody, klidu a radosti ve společnosti spřízněných duší.
Na konci studia jsou všichni studenti schopni na základě získaných širokých znalostí z grafologie a psychologie vypracovat grafologickou analýzu a syntézu osobnosti autora každého rukopisu.
Kurz je rozdělen do čtyř semestrů, na konci kterých je možné získat osvědčení o úspěšném zakončení studia v oboru Základy grafologie.

Arteterapeutické kurzy jsou vedeny jako výcvikové v arte metodách a technikách. Zároveň s praktickým sebezkušenostním procesem získáte hluboký teoretický přehled o diagnostických aspektech tvorby duševně zdravých i nemocných klientů. Sebereflexe a zahájení samouzdravujících mechanismů v organismu skrze umělecko – terapeutické procesy jsou jemnou, tolerantní možností, umožňující trvalé pozitivní změny v životě účastníků arteterapeutických kurzů.
Po absolvování kurzu získají studenti osvědčení o absolvování výcviku v arteterapii

Přehled vzdělávacích akcí v oboru grafologie a arteterapie, které se konají ve všední dny, o víkendech (jednodenní nebo dvoudenní) a ve formě pětidenních letních setkání naleznete na této stránce níže, podrobněji na webové sekci VZDĚLÁVÁNÍ a v měsíčních přehledech na webové sekci KALENDÁŘ.

Pro hluboký a komplexní vhled do vaší osobnosti anebo získání nového náhledu na životní situaci, ve které se právě nalézáte vám nabízíme vypracování grafologické analýzy vašeho rukopisu, více viz webová sekce GRAF. ROZBOR nebo individuální grafologickou či arteterapeutickou konzultaci.
Individuální grafologická nebo arteterapeutická sezení s Ing. Štěpánkou Čechovou se konají každé první pondělí v měsíci od 17:00 – 20:00 hod. na Praze 1. Jejich cílem je prostřednictvím aktivních vhledových metod prohloubit sebepoznání zájemců a získání nadhledu nad osobní cestou životem nebo možností řešení jejich aktuálních problémů.
Podrobnější popis obsahu konzultací naleznete na webové sekci KONZULTACE, měsíční přehledy na webové sekci KALENDÁŘ.
 
SC_kvetina_MS
Přihlásit se na kurzy, semináře a individuální konzultace nebo zadat grafologický rozbor rukopisu za účelem sebepoznání (volby studia a povolání, vhledu do partnerského vztahu, personalistického výběrového řízení) můžete třemi způsoby:
1) webová sekce: VZDĚLÁVÁNÍ/ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
2) e-mailová adresa: institut.celostni.grafologie@gmail.com
3) mobil: +420 602 277 019

Přehled kurzů Institutu grafologie

V zimním semestru 2018/2019 a v roce 2019 pořádáme KURZY VE VŠEDNÍ DNYVÍKENDOVÉ – jednodenní a dvoudenní semináře, LETNÍ KURZY – intenzivní pětidenní: GRAFOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY(v celkovém rozsahu 2 roky – 4 semestry).
I. semestr s obsahem: Grafologie jako psychodiagnostická metoda, výraz a výtvor v písmu, dojmové znaky, grafologická hypotéza a grafologický rozbor, další jednotlivé grafologické znaky a jejich skupiny můžete navštěvovat v některém z pěti termínů – ve všední dny 2 termíny v Praze, 1 termín v Brně, o víkendu 1 termín v Bratislavě, v červenci 2019 intenzivní pětidenní 1 termín v Praze (nepožadujeme vstupní testy):


Termín 1

Čas konání: úterý od 17.10.2018 do 30.01.2019, 18:00 – 19:30 hod.
Místo konání: Café Blanka, Soběslavská23, Praha 3 – Vinohrady
Cena kurzu: 4 400 Kč

Termín 2


Čas konání: úterý od 12.03.2019 do 25.06.2019, 10:30 – 12:00 hod.

Místo konání: Café Blanka, Soběslavská23, Praha 3 – Vinohrady
Cena kurzu: 4 500 Kč

Termín 3


Čas konání: pondělí 14.01., 25.02., 25.03., 29.04., 13.05., 17.06., 09.09.2019 od 16:30 – 19:30 hod., sobota 21.09. – neděle 22.09.2019, 10:00 – 17:00 hod.
(1 hod. přestávka na oběd)
Místo konání: Grohova 61, Brno – střed
Cena kurzu: 4 300 Kč

Termín 4 – Grafologie pro začátečníky


Termín a čas: středa 03.07.2019 – neděle 07.07.2019, 10:00 – 17:00 hod.
(1 hod. přestávka na oběd)
Místo konání: Art Café Blanka
, Soběslavská 23, Praha 3 – Vinohrady
Cena:
5 900 Kč

Termín 5

Čas konání: sobota 19.10.2019 – neděle 20.10.2019, 10:00 – 17:00 hod.
(1 hod. přestávka na oběd)
Místo konání: Hotely Plus, Bulharská 72, Bratislava
Cena kurzu: 100 EURO 

 

DALŠÍ VÍKENDOVÉ SEMINÁŘE JEDNODENNÍ A DVOUDENNÍ
1. Opakovací grafologický seminář/Podzim 2018

Společné zpracování rukopisů se supervizí a opakování grafologicko – psychologické teorie.
Termín a čas: sobota 17.11. –  neděle 18.11.2018, 10:00 – 17:00 hod.
(1 hod. pauza na oběd)
Místo konání: Art Café Blanka, Soběslavská 23, Praha 3 – Vinohrady
Cena: 3 400 Kč

2. Opakovací grafologický seminář/Jaro 2019

Společné zpracování rukopisů se supervizí a opakování grafologicko – psychologické teorie.
Termín a čas: sobota 13.04. –  neděle 14.04.2019, 10:00 – 17:00 hod.
(1 hod. pauza na oběd)
Místo konání: Art Café Blanka, Soběslavská 23, Praha 3 – Vinohrady
Cena: 3 400 Kč

3. Praktická grafologie v Pardubicích

Společná práce s individuálními rukopisy, supervize.
Termín a čas: sobota 06.10.2018, 06.04.2019, 12.10.2019, 25.04.2020, 10:00 – 17:00 hod. (1 hod. pauza na oběd)
Místo konání: St. Patrick, Anenská 2641, Pardubice
Cena: 4 600 Kč

4. Jarní artetechniky

Teorie a praktická sebepoznávací cvičení.
Termín a čas: sobota 16.03. –  neděle 17.03.2019, 10:00 – 17:00 hod.
(1 hod. pauza na oběd)
Místo konání: Art Café Blanka, Soběslavská 23, Praha 3 – Vinohrady
Cena: 4 000 Kč

5. GRAFOLOGIE/II. semestr, III. semestr,  IV. semestr – uzavřené skupiny.

Kurz pro pokročilé, konají se v Praze.

DALŠÍ AKCE VE VŠEDNÍ DNY
1. Praktická grafologie

Společná práce s individuálními rukopisy, supervize.
Termín a čas: úterý 25.09., 30.10., 27.11., 18.12. 2018, 22.01., 26.02., 26.03., 23.04., 14.05., 25.06.2019 od 17:30 – 19:30 hod.
Místo konání: “Berggasse”, Praha
Cena: 4 000 Kč/kurz nebo 450 Kč/1 lekce

2. Intenzivní praktická grafologie

Společná práce s individuálními rukopisy.
Termín a čas: čtvrtek 18.10., 22.11., 6.12.2018 od 10:30 – 14:00 hod. 
Místo konání: “Berggasse”, Praha
Cena: 3 300 Kč/kurz nebo 1 100 Kč/1 lekce

3. Arteterapie – I. semestr

Teorie a praktická sebepoznávací cvičení.
Termín a čas: pátek od 19.10.2018 do 25.01.2019, 10:00 – 11:30 hod.
Místo konání: Art Café Blanka, Soběslavská 23, Praha 3 – Vinohrady
Cena: 6 400 Kč/kurz, 500 Kč/1 lekce

4.Sestavte si svůj rodokmen

Získáte kroniku svého rodu a rodový strom. Možnost grafologické analýzy rukopisů Vašich předků s pochopením jejich povahových vlastností a motivací.
Termín a čas: středa od 17. 10. 2018 do 30. 01. 2019, 16:00 – 17:30 hod. 
Místo konání: ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 – Nové Město, 1.patro – učebna č. 104
Cena: 4 800 Kč

5. Individuální konzultace 

Teorie a praktické využití psychologie písma nebo arteterapeutických metod k sebepoznání.
Termín a čas: čtvrtek 06.09., 13.09., 20.09., úterý 02.10., 09.10., 16.10., pondělí 24.10., 05.11., 12.11., 19.11., 03.12., 10.12.2018, středa 26.10., 07.11., 14.11., 21.11., 05.12., 12.12.2018 15:00 – 20:00 hod. délka sezení a místo setkání podle dohody.
Termíny pro rok 2019 budou vypsány v prosinci 2018.
Místo konání: Praha 1 
Cena: 1200 Kč za 1 hod., 900 Kč za každou další hodinu


6. GRAFOLOGIE/II. semestr, III. semestr,  IV. semestr – uzavřené skupiny.

Kurzy pro pokročilé, konají se v Praze.

 


DALŠÍ LETNI KURZY – intenzivní pětidenní
1. Grafologie III.semestr

Teorie psychologie písma III. semestr, výcvik ve zpracování grafologických rozborů.
Termín a čas: středa – neděle od 10. do 14.07.2019, 10:00 – 17:00 hod.
(1 hod. pauza na oběd)
Místo konání: Art Café Blanka, Soběslavská 23, Praha 3 – Vinohrady
Cena: 5 500 Kč

2. Letní arteterapie

Výcvik v arteterapii probíhá na mystických místech Prahy, seznámení a praktický prožitek s celou škálou artetechnik.
Termín, čas: středa – neděle od 17. do 21.07.2019, 10:00 – 17:00 hod.
(1 hod. pauza na oběd
Místo konání: Art Café Blanka, Soběslavská 23, Praha 3 – Vinohrady
Cena: 6 000 Kč

Všechny akce, které pořádáme v zimním semestru 2018/2019 a letním semestru 2019 najdete na webové sekci KALENDÁŘ, jejich podrobný popis a obsah na webové sekci VZDĚLÁVÁNÍ.

 
 


Archív ICG, aktivity v médiích

ROK 2019

Pěti dílný seriál v rádiu Česká Kanada, 30.05.2019, audio

ROK 2018

Grafologie v praxi, pořad Sama doma, České televize, 26.11.2018, video
Jaká byla Božena Němcová? Z písma lze odhalit řadu povahových vlastností, pořad televize Seznam, 30.10.2018, video
Sebepoznání v arteterapii, přednáška na festivalu Miluj svůj život, 16.02.2018, Praha
Co je grafologie a co nám o našich dětech prozradí jejich písmo, pořad Sama doma, Česká televize, 05.03.2018,   video
Grafologie a dospělí, pořad Sama doma, Česká televize, 06.03.2018,  video
Co prozradí grafologie?, pořad Styl, Český rozhlas 2, 22.03.2018 v 9:49 hod.,  záznam
Rukopisy našich předků, pořad Sama doma, Česká televize, 03.09.2018, video.
Partnerské grafologické rozbory, pořad Sama doma, Česká televize, 17.09.2018

ROK 2016

Spolupracujeme s významným českým spisovatelem, egyptologem a regresním terapeutem panem Jaromírem Kozákem.
Jaromír Kozák: Ježíšova pouť do záhrobí, NOVÝ FÉNIX č. 3/2016, časopis pro nevšední lidi
Jaromír Kozák: Svědectví o Ježíši z Dopisu staršího obce Esenské, NOVÝ FÉNIX č. 4/2016
Jaromír Kozák: Egyptská kniha mrtvých – egyptský duchovní odkaz – Opravdový poklad, NOVÝ FÉNIX č. 7/2016
Jaromír Kozák: Za tajemstvým Rennes-Le-Chateau, NOVÝ FÉNIX č. 9/2016
Jaromír Kozák: Rex Deus a Máří Magdaléna – velké tajemství, NOVÝ FÉNIX č. 10/2016

ROK 2015

Štěpánka Čechová v TV pořadu Dobré ráno: Co o nás může prozradit písmo,
03.09.2015, chat: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/415236100071087/chat/5520-ing-stepanka-cechova/
Meduňka č. 10, říjen 2015, str. 44: Arteterapie – příjemná cesta k sebepoznání, Štěpánka Čechová, Institut celostní grafologie
Cesty k sobě: Ing. Jitka Zahrádková v TV pořadu Co všechno na vás prozradí písmo
iDNES: Písmo Comenia potlačuje v dětech osobnost a emoční vývoj, varuje znalec 

Naše účast na výstavě Minerva

Naše účast na výstavě Minerva

ROK 2014

Pište rukou. Posílíte paměť a zároveň zrelaxujete. OnaDnes.cz, 08.02.2014: https://ona.idnes.cz/psani-rukou-chi-/zdravi.aspx?c=A140207_123152_zdravi_pet
Co všechno prozradí naše písmo, časopis Tina, duben 2014

ROK 2012

Grafologie, Štěpánka Čechová v pořadu Sama doma, Česká televize
Arteterapie, Štěpánka Čechová v pořadu Sama doma, Česká televize
Grafoložka Štěpánka Čechová, napsala Blanka Kovaříková, časopis Vlasta
Spolupráce na vzniku knihy Blanky Kovaříkové & Miloše Vaněčka: Zločin & vášně za rady Vacátka, Nové příběhy z pražské Čtyřky, Nakladatelství Brána, 2012.

ROK 2011

Grafologie v pořadu Máme hosty, ČRo Pardubice s Jitkou Slezákovou: https://pardubice.rozhlas.cz/stepanka-cechova-grafologie-6065673, 13.01.2011
Grafologie v pořadu Máme hosty, ČRo Pardubice s Jitkou Slezákovou: https://pardubice.rozhlas.cz/stepanka-cechova-grafoterapie-6082230, 17.02.2011
Je něco na té grafologii? Seminář ZSV, napsal Jan Guziur, 23.03.2011
Grafologie v pořadu Máme hosty, ČR Pardubice s Jitkou Slezákovou: https://pardubice.rozhlas.cz/stepanka-cechova-arteterapie-6065804, 23.03.2011
Host dne, 88.díl/Metropol – televize plná Prahy, 01.09.2011

ROK 2010

Psací písmo není krasopis, Lidové noviny

ROK 2008

O čem mluví písmo, podnikový měsíčník firmy Accenture

ROK 2006 – 2019

Přednášíme o grafologii a arteterapii na festivalu Miluj svůj život, Praha, vice na http://www.festivalmilujsvujzivot.cz/index.php/anotace-festival-msz/381-cechova-rukopisy-znamych, a na dalších akcích, místech České republiky a Slovenska viz webová sekce PŘEDNÁŠKY.
Další publikační činnost: http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2010/20/pismo-comenia-script-nevhodny-zasah-do-osobnosti-deti, články o grafologii v Lidových novinách, časopisu Kreativ, Mělnickém DNES, Pardubickém DNES, Pražském DNES.