+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

Grafologický rozbor

Osobnostní

4 200 Kč
 • Poznáte své schopnosti, vlohy, nadání, talenty, silné stránky osobnosti na jedné straně a slabší stránky na straně druhé.
 • Umožňuje určit pisatelovu vitalitu, hospodaření s životní energií, emocionalitu, racionalitu, sociabilitu, sebepojetí, morální vlastnosti, temperament, motivace, volní vlastnosti, komunikační schopnosti.
 • Analýza ručního písma vede
  k poznání pestrosti své osobnosti
  i porozumění vlastní životní cestě.
 • Na závěr osobnostního grafologického rozboru obdrží každý klient doporučení.

Volba studia a povolání

4 700 Kč
 • Tento typ grafologického rozboru pomůže na jedné z nejtěžších
  a nejzodpovědnějších životních křižovatek, kterou je výběr střední
  nebo vysoké školy či učebního oboru.
 • Naším cílem je najít nejlepší řešení
  v této oblasti s ohledem na vlohy, talenty a povahu, aby Vám práce přinášela spokojenost a radost.
 • Závěrem poskytneme doporučení několika nejvhodnějších forem a oborů studia a také povolání.
 • Pro děti od 12 let a dospělé zájemce.
 • Nezletilým mohou grafologický rozbor jejich rukopisu objednat rodiče
  nebo prarodiče.

Partnerský

3 800 Kč pro jednu osobu
 • Zaměření grafologického rozboru
  na shodu, odlišnost, vhodné kompromisy a komunikační vzorce
  v partnerství nejčastěji vyhledávají:
 • snoubenci
 • rodič a dítě
 • prarodič a vnouče
 • sourozenci
 • přátelé nebo kamarádi
 • společně podnikající

Personalistický

5 500 Kč pro jednu osobu
 • Jedná se o jednu z metod, používanou v rámci výběrových řízení pro uchazeče o zaměstnání
  nebo za účelem pozitivních změn pracovních pozic ve firmách.
 • Usnadňují sestavování pracovních týmů na základě analýzy rukopisů,
  tj. určení komplexní psychosociální diagnostiky za účelem optimalizace vztahů na pracovišti.

Speciální nabídka rychlorozboru Vašeho rukopisu

Dvouhodinové setkání nad Vaším rukopisem přinese sebepoznání
s nabídkou možností řešení Vaší stávající životní situace.

Cena 2 000 Kč

Mám zájem