+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR

Osobnostní

4 000 Kč
 • Poznáte své schopnosti, vlohy, nadání, talenty, silné stránky osobnosti na jedné straně a slabší stránky na straně druhé.
 • Umožňuje určit pisatelovu vitalitu, hospodaření s životní energií, emocionalitu, racionalitu, sociabilitu, sebepojetí, morální vlastnosti, temperament, motivace, volní vlastnosti, komunikační schopnosti.
 • Analýza ručního písma vede
  k poznání pestrosti své osobnosti
  i porozumění vlastní životní cestě.

Volba studia a povolání

4 500 Kč
 • Tento typ grafologického rozboru Vám pomůže na jedné
  z nejtěžších a nejzodpovědnějších životních křižovatek, kterou je výběr střední nebo vysoké školy
  či učebního oboru.
 • Naším cílem je najít pro Vás nejlepší řešení v této oblasti
  s ohledem na Vaše vlohy, nadání, talenty a povahu, aby Vám práce přinášela spokojenost a radost.
 • Závěrem Vám nabídneme několik pro Vás nejvhodnějších povolání.
 • Pro děti od 12 let
  a dospělé zájemce.

 • Nezletilým mohou grafologický rozbor jejich rukopisu objednat rodiče nebo prarodiče.

Partnerský

3 600 Kč pro jednu osobu
 • Zaměření grafologického rozboru na shodu, odlišnost, vhodné kompromisy a komunikační vzorce v partnerství nejčastěji vyhledávají:
 • snoubenci
 • rodič a dítě
 • prarodič a vnouče
 • sourozenci
 • přátelé nebo kamarádi
 • společně podnikající

Personalistický

5 000 Kč pro jednu osobu
 • Jedná se o jednu z metod, používanou v rámci výběrových řízení pro uchazeče o zaměstnání
  nebo za účelem pozitivních změn pracovních pozic ve firmách.
 • Usnadňují sestavování pracovních týmů na základě analýzy rukopisů,
  tj. určení komplexní psychosociální diagnostiky za účelem optimalizace vztahů na pracovišti.

Speciální nabídka rychlorozboru Vašeho rukopisu

Dvouhodinové setkání nad Vaším rukopisem přinese rozšíření sebepoznání
s nabídkou řešení Vaší stávající životní situace.

Cena 2 500 Kč

Mám zájem