+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

Grafologický rozbor rukopisu

Osobnostní

 • Poznáte své schopnosti, vlohy, nadání, talent, silné stránky osobnosti na jedné straně a slabší stránky na straně druhé.
 • Umožňuje určit pisatelovu vitalitu, hospodaření s životní energií, temperament, volní vlastnosti, racionální a emocionální dimenze, komunikační schopnosti atd.
 • Analýza ručního písma vede k poznání pestrosti své osobnosti i porozumění vlastní životní cestě.
4 000 Kč

Volba studia a povolání

 • Tento typ graforozboru vám pomůže na jedné z nejtěžších a nejzodpovědnějších životních křižovatek, kterou je výběr střední nebo vysoké školy či učebního oboru.
 • Naším cílem je najít pro vás nejlepší řešení v této oblasti s ohledem na vaše vlohy, nadání, talent a povahu, aby vám práce přinášela spokojenost.
 • Závěrem vám nabídneme několik pro vás vhodných povolání.
 • Vhodné pro děti od 12 let a dospělé zájemce.
 • Pro děti mohou grafologický rozbor jejich rukopisu objednat rodiče nebo prarodiče.
4 500 Kč

Partnerský

 • Tento typ grafologického rozboru často vyhledávají:
 • snoubenci
 • rodič a dítě
 • prarodič a vnouče
 • sourozenci
 • přátelé nebo kamarádi
 • společně podnikající
3 600 Kč pro jednu osobu

Pro firmy

 • Vhodné pro výběrová řízení uchazečů o zaměstnání, změny pracovních pozic v rámci firmy.
 • Usnadňují sestavování pracovních týmů na základě rukopisu tj. určení komplexní psychosociální diagnostiky za účelem optimalizace.
 • Podpůrný nástroj pro spolupráci týmu a team bondingu.
5 000 Kč

Speciální nabídka rychlorozboru

Dvouhodinové setkání nad Vaším rukopisem Vám přinese hluboké sebepoznání,
rozšíření vědomí a vhled s nabídkou řešení do Vaší stávající životní situace.

Cena 2 500 Kč

Mám zájem