+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

ČLÁNKY

23 Bře 2011

Je něco na té grafologii? Autor článku: Jan Guziur, seminář ZSV, 2011

//
komentářů0

JE NĚCO NA TÉ GRAFOLOGII?
(zápis z přednášky a cvičení)

Host v semináři ZSV – pí. Ing. Štěpánka ČECHOVÁ

Říká se, že rukou psaný dopis je něco jako naše fotografie. Nám se poštěstilo se o tom dozvědět více. Vyslechli jsme si přednášku o grafologii, seznámili jsme se tedy s teorií, ale my jsme si to i sami vyzkoušeli! A mohli si to ověřit! A ono to kupodivu tak nějak fungovalo. Nu, klobouk dolů. Asi přece jen na té grafologii něco bude. A že hned tak na všechno nedáme
a všemu neuvěříme. Ostatně je to velmi starý obor, jímž se lidé zabývají. A je třeba zde mít alespoň základní znalosti z psychologie, např. osobnosti, vývojové ad. Dostává se docela
tzv.do módy, i některé firmy si nechávají dělat grafologické rozbory písma uchazečů o určité konkrétní místo, aby zjistily vhodnost pracovníka a pak i oboustrannou spokojenost.

Dne 20. 1. 2011 k nám na pozvání Mgr. Věry Pabištové přišel na maturitní seminář ze ZSV přednášet velmi zajímavý host. Byla jím grafoložka paní
Ing. Štěpánka Čechová.

Na úvod se nám paní inženýrka představila a stručně zmínila svoji cestu ke grafologii. Již podle titulu je jasné, že nebyla tak úplně přímá. Vedla přes ekonomii a až po jejím ukončení se paní inženýrka začala věnovat grafologii. Nejdříve prošla rekvalifikačním kurzem se zkouškou a poté si otevřela vlastní grafologickou kancelář; věnuje se přednáškám, kurzům a rozborům písma. Zajímavostí pro mě např. bylo, že se zabývá i partnerskými grafologickými rozbory, na jejichž základě může snoubencům poradit, pomoci.

Přednáška poté plynula od zajímavého výčtu věcí, které je grafolog z našeho písma schopen vyčíst, přes základy grafologie až po stručnou historii nauky o písmu. Na závěr jsme si udělali malý autografologický test, kdy každý z nás napsal rozsáhlé souvětí a pak ho pod vedením
Ing. Čechové rozebíral. Někteří z nás jsme si texty vyměnili, abychom třeba nebyli ovlivněni tím, jak se známe. Postupovali jsme po jednotlivých bodech tak, jako bychom byli opravdovými grafology.

Pro nás studenty bylo pravděpodobně nejzajímavější povídání o tom, co je grafolog z písma schopen vyvodit. Je toho opravdu mnoho. Pro ilustraci uvedu jen několik málo příkladů, co o nás takový rukou napsaný dopis může prozradit. Všichni na semináři jsme uznali, a Vy byste jistě uznali též, kdybyste tam byli, že toho prozrazuje mnohem více, než by si člověk leckdy přál. Takže je například možné vyčíst, jak rychle nám to myslí, zda jsme cholerici nebo melancholici apod., jaký typ práce je pro nás vhodný, zda jsme schopni pracovat na velmi úzkém tématu, ale zato se mu věnovat do hloubky, anebo obsáhneme velké spektrum věcí, ale spíše po povrchu. Je možné i zjistit charakterové vlastnosti, třeba jestli lžeme či zastíráme něco, také jak jsme citliví, ale i to, zda je člověk věřící nebo nikoli. Jak z pozdější diskuse vyplynulo, není však možné analýzou písma určit, k jaké náboženské denominaci patříme. To mně osobně udělalo radost, protože jsem nabýval dojmu, že o nás může grafolog vědět naprosto všechno. Z této poznámky naštěstí vyplynulo, že tomu tak není. Nelze také dle písma poznat pohlaví, věk ani fyzické předpoklady člověka. V této souvislosti bylo zajímavé, že pohlaví a věk je třeba grafologovi sdělit, protože např. některé prvky v písmu s realitou nemusejí zcela korespondovat a někdy to může být i znak začínající nemoci. A dozvěděli jsme se ještě mnohem více.

Myslím, že mohu s klidným svědomím tvrdit, že nám studentům se přednáška a malé cvičení opravdu líbily. Vždyť v semináři panovala velmi přátelská a uvolněná atmosféra. Stále padaly dotazy a odpovědi na sebe nedaly čekat a tato živá diskuse byla jen vnějším projevem toho, že nám tento malý kurz něco řekl, něčím nás oslovil.

Děkujeme paní Ing. Štěpánce Čechové, že si pro nás našla čas a připravila si tuto přednášku s praktickým cvičením.

Za členy semináře Jan Guziur, VIII. B

Zdroj: www.arcig.cz

Dárkové poukázky

Poukazy
Zavřít