+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

ČLÁNKY

8 Dub 2013

Psací písmo není krasopis, týdeník Školství č. 20, 2010

//
komentářů0

Po přečtení článku v MF Dnes z 20.4.2010 o písmu Comenia Skript, propagovaném jako moderní a alternativní forma psacího písma – údajného krasopisu, jsem zvídavě otevřela webové stránky autorky písma. Zajímal mne nový druh písma tj. Comenia Skript, který vymysleli, zpracovali
a prosazují na základních školách grafici bez otevřené a veřejné diskuze s pedagogy, grafology, psychology, lékaři, historiky, výtvarníky a jinými odpovědnými odborníky, bez celoplošného informování veřejnosti, rodičů, prarodičů.
Po jejich zhlédnutí mě zaplavilo upřímné zděšení.
Psací písmo je totiž nejen psaní textu rukou a psací potřebou, ale po jeho zautomatizování
tzv. mozkopisem a povahopisem, výrazem a výtvorem osobnosti a její individuality. Obráceně systém funguje tak, že školní předloha psacího písma zároveň ovlivňuje generaci, která se podle jejího vzoru učí psát, modifikuje celé spektrum společnosti zásahem do hlubokých vrstev osobnosti každého člověka.

Písmo Comenia Script foto: Ministerstvo školství

Písmo Comenia Script
foto: Ministerstvo školství

Konkrétní grafologické dojmové, popsatelné a měřitelné znaky vypovídají o vlastnostech, schopnostech, nadání a celé struktuře osobnosti pisatele (vitalita, citovost, rozumovost, vztahy k sobě a druhým lidem, vůle apod.).
Pro příklad uvedu význam smyček v horní zóně psacích písmen b, f, h, ch, k, l. Tyto horní smyčky, jejich výška, plnost, forma vypovídají o pisatelově schopnosti abstraktního myšlení, touze
po poznání, snaze o sebezdokonalení, idealismu, fantazii, … Tedy o vlastnostech důležitých
pro každého člověka, pomocí nichž vznikají umělecká díla a lépe se snáší životní úskalí i chvíle „dole“ v tvrdé realitě. Představivost činí život každého člověka bohatším a někdy snesitelnějším.
Spodní smyčky písmen f, g, j, y a jejich hloubka, plnost, forma svědčí o pisatelově potřebě zakotvenosti v rodině, tradici a domově, citovosti, pudech, vztahu k vlastnictví, …
Určitou povahovou vlastnost musí přitom grafolog určit z minimálně pěti jednoznačných znaků.

Jaké tendence tedy budou mít lidé, píšící písmem Comenia Skript?
Maximální zjednodušení horních a spodních smyček, kolmý sklon písma, důraz na plné, široké ovály ve střední zóně písmen – a, d, g, o, q, přesah pod linku v koncových tazích nebo odpadlé koncové tahy u slov, nespojitost by modifikovaly osobnosti pisatelů v lidi bez smyslu
pro mezilidské vztahy, pro které by byly osobní zájmy nade všechny ostatní potřeby, city podřízeny
a ovládány rozumem, nejdůležitějším by se stal pragmaticko-racionální přístup ke každodennímu životu bez snů, ideálů a potřeb ducha, udržování odstupu od druhých lidí. U pisatelů písmem Comenia Skript by byla podprahově podporovaná schopnost analýzy z pohledu individuální prospěšnosti a neschopnost syntézy a nadhledu.
Skutečně chtějí rodiče, prarodiče, pedagogové a celá společnost, aby pod vlivem nové školní předlohy psacího písma Comenia Skript vyrostla generace, která bude typem písma naprogramována ke sňatkům z rozumu a samozřejmému odkládání „nevýkonných“?
Bez lidských stránek se stane člověk strojem. Snáze ovládnutelným a více nebezpečným sobě
i druhým lidem.

Comenia Script v praxi (zdroj detepe.sk)

Comenia Script v praxi (zdroj detepe.sk)

Nenechme se prosím zmást použitím českému národu blízkého archetypu Jana Amose Komenského v názvu písma ani argumenty typu, že konzervativní starší ročníky pedagogů nebudou chtít nové písmo zavádět, a že písmo lépe odpovídá nápisům, které děti vidí kolem sebe. Grafolog potřebuje znát věk pisatele pro zpracování odborné analýzy písma, protože fyzický věk pisatele často neodpovídá věku psychickému, a obrázky z některých časopisů
v trafikách také naštěstí nepoužíváme při výuce ve školách.

Při propagaci nového výrobku Comenia Skript se často používá slovo krasopis. Krasopis si však nespojujme se současnou psací předlohou, dnešní pedagogové používají pojem úprava školního sešitu, písemky apod. Tato úprava nepřestane být vyžadována se změnou školní předlohy písma.

Lidská zkušenost je záležitost proměnlivá, individuální a cenná při volbách a rozhodnutích. Můžeme si ji obohatit o pokus. Zkuste sami napsat řádek nespojitým písmem Comenia Skript, opravdu se budete cítit rychlejší a modernější?
Ptejte se odborníků, pedagogů, lékařů, fyzioterapeutů, grafologů, psychologů a dalších odpovědných profesionálů dříve, než – li budete ochotni experimentovat s vlastním dítětem.
Věřte svému zdravému rozumu a ne heslům, která zní přesvědčivě.

Dárkové poukázky

Poukazy
Zavřít