+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

ČLÁNKY

Comenia Script v praxi (zdroj detepe.sk)
10 Dub 2013

O psacím písmu Comenia Script, autorka: Zlata Šťástková, týdeník Školství, 2010

//
komentářů0

Osmdesát vybraných základních škol chystá od příštího školního roku pro své prvňáky novinku. Budou se učit jednodušší psací písmo Comenia Script, které vytvořila Radana Lencová. Inspirovala se písmem tiskacím, které je na psaní mnohem jednodušší než současný krasopis.

Tato novinka zvedla vlnu emocí a názorů. Učitelé, odborníci i rodiče se rozdělili do dvou táborů. Jedni vyzdvihují pozitiva této změny, druzí apelují na to, že výuka krasopisu v dětech rozvíjí tvořivost a podporuje rozvoj osobnosti.

Učitelé, kteří se svými žáky nové písmo již testují, tvrdí, že je absolutní nesmysl domnívat se, že utrpí vzdělání dětí, když se nenaučí klasické písmo. Naopak poukazují na stres dětí, když učitel bazíruje na krasopisu, případně jej známkuje. Zastánci nového písma soudí, že si stejně již
v průběhu prvního stupně každé dítě písmo zjednoduší a od klasického písma se více méně odchýlí. Tak proč nezačít s jednodušší formou psaného písma hned? Projekt posvětilo ministerstvo školství a zaštítila Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Děkanka fakulty Radka Wildová považuje písmo Comenia Script dokonce pro některé děti za vhodnější než klasické, například pro děti s dysgrafií. A takových dětí v populaci spíše přibývá.

Písmo Comenia Script foto: Ministerstvo školství

Písmo Comenia Script
foto: Ministerstvo školství

Písmo Comenia Script nemá zbytečné kličky a složitá napojení. Některá písmena se dokonce nabízejí v několika podobách, aby si dítě mohlo zvolit, která mu nejvíc vyhovuje. Volnost dostane i v tom, jaký sklon zvolí a do jaké míry chce nebo nechce jednotlivá písmena spojovat. A co o svém novém písmu říká jeho autorka Radana Lencová? „Učitelé obvykle vítají jednodušší model písma, obzvláště na prvním stupni, kvůli samotnému nácviku. Rozpaky budí obvykle představa, že učitelé se budou muset učit něco nového, což pro ně bude znamenat práci navíc. Obavy vyvolává i situace, co se stane, když dítě přestoupí na jinou školu, kde se Comenia Script nevyučuje. V tom problém nevidím, písmo těchto dětí učitelé a ostatní děti jistě přečtou.“

Na zavádění nového písma přicházejí však i nesouhlasné reakce. Jednu z nich redakci poslala Štěpánka Čechová, grafoložka s akreditací ministerstva školství:

„Po zhlédnutí písma Comenia Script mě zaplavilo upřímné zděšení. Psací písmo je totiž nejen psaní textu rukou a psací potřebou, ale po jeho zautomatizování tzv. mozkopisem, výrazem a výtvorem osobnosti a její individuality. Obráceně systém funguje tak, že školní předloha psacího písma zároveň ovlivňuje generaci, která se podle jejího vzoru učí psát, modifikuje celé spektrum společnosti zásahem do hlubokých vrstev osobnosti každého člověka a jeho jedinečnosti. Konkrétní grafologické dojmové, popsatelné a měřitelné znaky vypovídají o vlastnostech, schopnostech, nadání a celé struktuře osobnosti pisatele (vitalita, citovost, rozumovost, vztahy k sobě a druhým lidem, vůle apod.). Pro příklad uvedu význam smyček v horní zóně psacích písmen b, f, h, ch, k, l. Tyto horní smyčky, jejich výška, plnost, forma vypovídají o pisatelově schopnosti abstraktního myšlení, touze po poznání, snaze
o sebezdokonalení, idealismu, fantazii. Tedy o vlastnostech důležitých
pro každého člověka, pomocí nichž vznikají umělecká díla a lépe se snáší životní úskalí. Představivost činí život každého člověka bohatším
a někdy snesitelnějším. Spodní smyčky písmen f, g, j, y a jejich hloubka, plnost, forma svědčí o pisatelově potřebě zakotvenosti v rodině, tradici
a domově, citovosti, pudech, vztahu k vlastnictví. Jaké tendence tedy budou mít lidé píšící písmem Comenia Skript? Maximální zjednodušení horních a spodních kliček, kolmý sklon písma, důraz na plné, široké ovály ve střední zóně písmen – a, d, g, o, q, přesah pod linku v koncových tazích nebo odpadlé koncové tahy u slov, nespojitost by modifikovaly osobnosti pisatelů v lidi bez smyslu pro mezilidské vztahy, pro které by byly osobní zájmy nade všechny ostatní potřeby, city podřízeny
a ovládány rozumem, nejdůležitějším by se stal pragmaticko-racionální přístup ke každodennímu životu bez snů, ideálů a potřeb ducha, udržování odstupu od druhých lidí. U pisatelů písmem Comenia Skript by byla podprahově podporována schopnost analýzy z pohledu individuální prospěšnosti a neschopnost syntézy a nadhledu.

Nenechme se prosím zmást použitím laciných a nelogických argumentů typu, že konzervativní starší ročníky pedagogů nebudou chtít nové písmo zavádět a že písmo lépe odpovídá nápisům, které děti vidí kolem sebe. Při propagaci nového výrobku Comenia Skript se často používá slovo krasopis. Krasopis si však nespojujme s dosavadním psacím písmem, dnešní pedagogové totiž používají pojem úprava školního sešitu, písemky. Tato úprava nepřestane být se změnou školní předlohy písma vyžadována.

Raději se podívejme na internetový shop autorky Comenia Skript, který jediný prodává školní pomůcky pro výuku nového písma. Ceny učebních pomůcek až několikanásobně překračují ceny výukových materiálů stávajících.

Ptejte se odborníků, pedagogů, logopedů, grafologů, psychologů
a dalších odpovědných profesionálů dříve, než budete ochotni experimentovat s dětmi. Věřte svému zdravému rozumu.“

Tolik grafoložka Štěpánka Čechová. A jaký názor máte na nové písmo vy?

Zlata Šťástková

Dárkové poukázky

Poukazy
Zavřít