TypeOnsite Course
Date27. 07. 2022 - 31. 07. 2022
Time10:00 – 17:00
PlaceArt Centrum Botič, Vyšehradská 6, Praha 2 - Nové Město
Seat0/0
Certificate% of quiz marks
Price7700 Kč2000 Kč
Book Now

Intenzivní kurz LETNÍ ARTETERAPIE

Účastníci pětidenního kurzu se seznámí se základy arteterapeutických přístupů a s možností jejich praktického použití.
Při výuce, probíhající v uměleckém prostoru Art Centrum Botič a na dalších mystických místech v Praze se prolíná teoretická arteterapeuticko – psychologická část s praktickou zkušenostně – sebepoznávací.
Získané dovednosti budete nabývat v duchu hesla „Cvičení dělá Mistra“. Jejich pestrou paletu můžete aplikovat při své pracovní činnosti a v soukromém životě už v průběhu kurzu, který podpoří pozitivní změny ve vašem životě.
Umělecké nadání a předchozí znalosti nejsou podmínkou.
Na konci kurzu získáte Osvědčení o počtu absolvovaných hodin v arteterapeutickém výcviku.

Osnova semináře:

  • seznámení s tvořivou, sebepoznávací, relaxační a léčebnou arteterapeutickou metodou
  • přehled o historii a teorii arteterapie
  • praktický nácvik a osobní prožitek
  • metody: kresba, malba, tvůrčí psaní, poetoterapie, dramaterapie, taneční terapie, muzikoterapie, práce s hmotou
  • umělecké vyjádření vlastní jedinečnosti
  • vhled do duše neopakovatelné osobnosti druhých lidí
  • rozvoj intuice a empatie, rozšíření vnímání, načerpání energie
  • uvolnění od stresu a nároků všedních dní, vizualizace a meditace
Organizace kurzů

Termín: 27.07.2022 – 31.07.2022
Čas: 10:00 – 17:00 hod. (1 hod. přestávka na oběd)
Místo konání: Art Centrum Botič, Vyšehradská 6, 128 00 Praha 2 – Nové Město
Lektorský tým: Ing. Štěpánka Čechová, Adam Čech
Kurzovné: 7 700 Kč nebo 1 600 Kč/1 den, v ceně všech kurzů jsou zahrnuté cvičební rukopisné materiály,
možnost zakoupení skript Čechová Š.: GRAFOLOGIE IV. semestr (kapitoly o arteterapii)

Kontakt na lektorku výuky:
stepanka.cechova@email.cz
+420 602 277 019

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.