TypPrezenční kurz
Datum11. 02. 2026 - 17. 06. 2026
Čas16:30 - 19:30 hod.
MístoZŠ Vodičkova 22, Praha 1 - Nové Město
Sedadlo0/0
Cena5900 Kč1000 Kč
Rezervovat

Kurz ZÁKLADY GRAFOLOGIE, IV. semestr/2026, Praha

Grafologie je psychodiagnostická projektivní metoda s širokou vypovídají schopností o osobnosti pisatele z jeho ručně psaného textu. Na základě analýzy dojmových, popsatelných a měřitelných znaků v rukopisu umožňuje určit zcela přesně vitální základ, hospodaření s životní energií, emocionalitu, racionalitu, sociabilitu, sebepojetí, morální vlastnosti, temperament, motivace, volní vlastnosti, komunikační schopnosti,  hodnotový žebříček a další osobnostní rysy pisatele.
Jedná se o komplexní pohled na složení individuální psychiky autora rukopisu popisem psychických dispozic (faktory a vlastnosti osobnosti), psychických stavů a psychických procesů.
Ve IV. semestru kurzu Základy grafologie se prohlubuje praktický nácvik práce s rukopisy, nalézáme souvislosti grafologie s arteterapií a dobovým společenským klimatem. Studenti nacházejí cestu
k harmonickému životu skrze proces sebepoznání a sebepřijetí.

Studiem a praktickým použitím grafologie si uvědomíme jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka. Poznáte také barevnou paletu svých schopností, vloh, nadání, talentů, svoje „světlo i stín“. Nehmatatelnou a přesto objevitelskou, a jednou z nejdobrodružnějších poutí, procházejí účastníci kurzů pokojným a radostným krokem, který umožňuje vnímat život právě „tady a teď“, partnerství duše a těla.

Teoretické základy
  • historie, metody, formy a nástroje arteterapie
  • grafologie a arteterapie
  • typy grafologických rozborů 
  • psychologický vliv aktuálních společenských norem, konvencí a hodnot
  • projev manipulace v rukopisu
  • kontramanipulace a asertivní chování
  • význam zjednodušování bytí v sedmi krocích
  • téma harmonické celistvosti 
Praktická část

Vypracování grafologických rozborů:

  • osobnostní, partnerské, volby studia a povolání, personalistické, rodinných příslušníků a přátel (žijících i již nežijících), kombinované 
  • sebepoznávací cvičení a možnost pracovat s vlastním rukopisem
Organizace kurzu

Termín: 11.02., 25.02., 11.03., 25.03., 22.04., 20.05., 03.06., 17.06.2026, kurz se koná vždy ve středu
Čas: 16:30 – 19:30 hod.
Místo konání: ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 – Nové Město
Lektorka: Ing. Štěpánka Čechová
Kurzovné: 5 900 Kč, v ceně kurzu jsou zahrnuty cvičební rukopisné materiály,
možnost zakoupení čtyřdílných skript Čechová Š.: GRAFOLOGIE I., II., III. a IV. semestr

Kontakt na lektorku výuky:
stepanka.cechova@email.cz
+420 602 277 019

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.
Nebo se přihlašte na e-mailové adrese: institut.celostni.grafologie@gmail.com.