pořadatel Institut celostní grafologie
typkurz na místě
datum19. 10. 2019 - 20. 10. 2019
čas10:00 - 17:00 hod.
adresaHotely PLUS, Bulharská 72, Bratislava
cena100 EUR Kč záloha50 EUR Kč
rezervovat
Toulcův dvůr

Pro přihlášení na kurz prosíme využijte naši Elektronickou přihlášku na sekci VZDĚLÁVÁNÍ.

Kurz Základy grafologie

Grafologie je psychodiagnostická metoda s širokou vypovídají schopností o osobnosti pisatele z jeho ručně psaného textu. Na základě analýzy dojmových, popsatelných a měřitelných znaků v rukopisu umožňuje určit zcela přesně vitální základ, hospodaření s životní energií, temperament, racionalitu, emocionalitu, sociabilitu, vůli, způsob komunikace, hodnotový žebříček, motivaci, dynamiku psychiky a další vlastnosti pisatele.
Hluboké sebepoznání prostřednictvím grafologického rozboru osobnosti přináší celostní pohled na pisatele a jeho dosavadní cestu životem. Nabízí možnosti, vedoucí k rozšířenému vědomí, šťastnějším pocitům, pochopení sebe sama a druhých lidí z jiného úhlu pohledu.

Studiem a praktickým použitím grafologie si uvědomíme jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka. Na této cestě poznáte také barevnou paletu svých schopností, vloh a nadání, svoje „světlo i stín”. Nehmatatelnou a přesto objevitelskou a jednou z nejdobrodružnějších poutí procházejí účastníci kurzů pokojným a radostným krokem, který umožňuje vnímat život právě „tady a teď”, harmonizaci duše a těla.

Teoretické základy grafologie
 • účel psychologie písma
 • vznik a vývoj grafologie
 • ruční písmo jako výraz a výtvor
 • symbolika psací plochy a psacích pásem
 • souvislosti mezi symbolikou kresebných testů a psychologií písma
 • dělení a významy znaků v psacím písmu
 • komplexní dojmové znaky: 1. dojem, pohyb x forma, fixace, rytmy, harmoničnost, originalita
 • hypotéza struktury osobnosti a její ověření
 • měřitelné a popsatelné znaky: vázání, velikost, délkové rozdíly, tlak, spojitost x nespojitost, šířka x těsnost, plnost x hubenost 
 • nácvik postupu pro vypracování grafologického rozboru rukopisu
Praktická část

Vypracování grafologických rozborů osobnosti:

 • osobnostní, volby studia a povolání, partnerské, personalistické, rodových předků, kombinované 
 • sebepoznávací cvičení
Organizace kurzů

Kurzy ve všední dny se konají většinou v pravidelných týdenních intervalech. Délka 1 lekce je 1,5 hod.

Termín

Datum: 19.10.2019 – 20.10.2019, sobota a neděle
Čas: 10:00 – 17:00 hod. (1 hod. pauza na oběd)
Místo konání: Hotely PLUS, Bulharská 72, Bratislava
Lektorky: Ing. Štěpánka Čechová, MUDr. Josef Patera, CSc.
Cena: 100 EUR, v ceně všech kurzů jsou zahrnuté cvičební rukopisné materiály,
možnost zakoupení skript Čechová Š.: GRAFOLOGIE I. semestr

Kontakt na lektorku výuky:
stepanka.cechova@email.cz
+420 602 277 019

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.