TypeOnsite Course
Date30. 10. 2021 - 28. 03. 2022
PlaceGrohova 61, Brno - střed
Seat0/0
Price4300 Kč1000 Kč
Book Now
Brno

Kurz ZÁKLADY GRAFOLOGIE, III. semestr

Grafologie je psychodiagnostická projektivní metoda s širokou vypovídají schopností o osobnosti pisatele z jeho ručně psaného textu. Na základě analýzy dojmových, popsatelných a měřitelných znaků v rukopisu umožňuje určit zcela přesně vitální základ, hospodaření s životní energií, emocionalitu, racionalitu, sociabilitu, sebepojetí, morální vlastnosti, temperament, motivace, volní vlastnosti, komunikační schopnosti,  hodnotový žebříček.
Jedná se o komplexní pohled na složení individuální psychiky autora rukopisu popisem psychických dispozic (faktory a vlastnosti osobnosti), psychických stavů a psychických procesů.
Ve III. semestru kurzu grafologie nalézáme praktické využití kapitol z psychologie osobnosti při zpracování grafologických rozborů. Získáte celostní pohled na psychobiologické základy grafologie

Studiem a praktickým použitím grafologie si uvědomíme jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka. Na této cestě poznáte také barevnou paletu svých schopností, vloh a nadání, svoje „světlo i stín“. Nehmatatelnou a přesto objevitelskou a jednou z nejdobrodružnějších poutí procházejí účastníci kurzů pokojným a radostným krokem, který umožňuje vnímat život právě „tady a teď“, harmonizaci duše a těla.

Teoretické základy
  • teorie osobnosti a jejich aplikace v grafologii
  • kapitoly z vývojové psychologie
  • kapitoly ze sociální psychologie
  • přehled psychoterapeutických směrů
  • projevy pudů a instinktů v rukopisu
  • psychopatologie v písmu
  • relaxační techniky
Praktická část

Vypracování grafologických rozborů osobnosti:

  • osobnostní, volby studia a povolání, partnerské, personalistické, rodinných příslušníků (žijících i již nežijících), kombinované 
  • sebepoznávací cvičení
Organizace kurzu

Termíny: pondělí 01.11., 29.11.2021, 31.01., 28.02., 28.03.2022 od 16:00 do 19:00 hod., sobota 30.10. – neděle 31.10.2021 od 10:00 do 17:00 hod. (1 hod. přestávka na oběd)
Místo konání:
Grohova 61, Brno – střed
Lektorka: Ing. Štěpánka Čechová, MUDr. Josef Patera, CSc.
Cena: 4 300 Kč

Akreditované studium

Jsme jedna ze dvou organizací v ČR, kterým byla udělena akreditace MŠMT pro kurz Základy grafologie.

Kontakt na lektorku výuky:
stepanka.cechova@email.cz
+420 602 277 019

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.