typkurz na místě
datum26. 10. 2020 - 27. 06. 2021
čas16:30 - 19:30 hod.
adresaGrohova 61, Brno - střed
obsazení0/0
cena4300 Kč1000 Kč
rezervovat

Kurz ZÁKLADY GRAFOLOGIE, II. semestr

Grafologie je psychodiagnostická projektivní metoda s širokou vypovídají schopností o osobnosti pisatele z jeho ručně psaného textu. Na základě analýzy dojmových, popsatelných a měřitelných znaků v rukopisu umožňuje určit zcela přesně vitální základ, hospodaření s životní energií, emocionalitu, racionalitu, sociabilitu, sebepojetí, morální vlastnosti, temperament, motivace, volní vlastnosti, komunikační schopnosti,  hodnotový žebříček.
Jedná se o komplexní pohled na složení individuální psychiky autora rukopisu popisem psychických dispozic (faktory a vlastnosti osobnosti), psychických stavů a psychických procesů.
Hluboké sebepoznání prostřednictvím grafologického rozboru osobnosti přináší celostní pohled
na osobnost pisatele a jeho cestu životem. Nabízí možnosti, vedoucí k rozšířenému vědomí, šťastnějším pocitům, pochopení sebe sama a druhých lidí ze zcela jiného úhlu pohledu.
Ve II. semestru pracujeme s typologií C. G. Junga a V. Satirové.

Studiem a praktickým použitím grafologie si uvědomíme jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka. Na této cestě poznáte také barevnou paletu svých schopností, vloh a nadání, svoje „světlo i stín“. Nehmatatelnou a přesto objevitelskou a jednou z nejdobrodružnějších poutí procházejí účastníci kurzů pokojným a radostným krokem, který umožňuje vnímat život právě „tady a teď“, harmonizaci duše a těla.

Teoretické základy
 • měřitelné a popsatelné znaky: obohacení x zjednodušení, tah a charakter čáry,
  těstovitost x ostrost, sklon, pravoběžnost x levoběžnost, rychlost x pomalost, úvodní a koncové tahy, začátky a konce, okraje, řádkování, vzdálenost mezi slovy a řádky, členitost x nečlenitost, diakritika a interpunkce, pravidelnost x nepravidelnost, podpis, číslice, adresa, podtrhávání, škrty a přepisy (grafologie pracuje celkem s 26 popsatelnými a měřitelnými znaky a jejich variantami)
 • dominantní znaky
 • skupiny znaků
 • tiskací písmo
 • písmo leváků
 • úvod do psychologie
 • typologie podle C. G. Junga, V. Satirové
 • struktura osobnosti v grafologickém rozboru 
Praktická část
 

Vypracování grafologických rozborů osobnosti

 • osobnostní, volby studia a povolání, partnerské, personalistické, rodinných příslušníků (žijících
  i již nežijících), kombinované 
 • sebepoznávací cvičení
Organizace kurzů

Termíny: pondělí 26.10., 23.11., 21.12.2020, 01.02., 08.03., 12.04., 10.05. od 16:30
do 19:30 hod., 
sobota 26.06. – neděle 27.06.2021 od 10:00 do 17:00 hod.
(1 hod. přestávka na oběd)
Místo konání: Grohova 61, Brno – střed
Lektorka: Ing. Štěpánka Čechová, MUDr. Josef Patera, CSc.
Cena: 4 300 Kč

Akreditované studium

Jsme jedna ze dvou organizací v ČR, kterým byla udělena akreditace MŠMT pro kurz Základy grafologie.

Kontakt na lektorku výuky:
stepanka.cechova@email.cz
+420 602 277 019

 

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.