TypPrezenční kurz
Datum26. 02. 2025 - 25. 06. 2025
Čas16:30 - 19:30 hod.
MístoZŠ Vodičkova 22, Praha 1 - Nové Město
Sedadlo0/0
Cena5900 Kč1000 Kč
Rezervovat

Kurz ZÁKLADY GRAFOLOGIE, II. semestr/2025, Praha

Grafologie je psychodiagnostická projektivní metoda s širokou vypovídají schopností o osobnosti pisatele z jeho ručně psaného textu. Na základě analýzy dojmových, popsatelných a měřitelných znaků v rukopisu umožňuje určit zcela přesně vitální základ, hospodaření s životní energií, emocionalitu, racionalitu, sociabilitu, sebepojetí, morální vlastnosti, temperament, motivace, volní vlastnosti, komunikační schopnosti,  hodnotový žebříček a další osobnostní povahové rysy.
Jedná se o komplexní pohled na složení individuální psychiky autora rukopisu popisem psychických dispozic (faktory a vlastnosti osobnosti), psychických stavů a psychických procesů.
Hluboké sebepoznání prostřednictvím grafologického rozboru osobnosti přináší celostní pohled na osobnost pisatele a jeho cestu životem. Nabízí možnosti, vedoucí k rozšířenému vědomí, šťastnějším pocitům, pochopení sebe sama a druhých lidí ze zcela jiného úhlu pohledu.
Ve II. semestru pracujeme s typologií C. G. Junga a V. Satirové.

Studiem a praktickým použitím grafologie si uvědomíme jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka. Na této cestě poznáte také barevnou paletu svých schopností, vloh a nadání, svoje „světlo i stín“. Nehmatatelnou a přesto objevitelskou, a jednou z nejdobrodružnějších poutí, procházejí účastníci kurzů pokojným a radostným krokem, který umožňuje vnímat život právě „tady a teď“, harmonizaci duše a těla.

Teoretické základy
 • měřitelné a popsatelné znaky: obohacení x zjednodušení, tah a charakter čáry,
  těstovitost x ostrost, sklon, pravoběžnost x levoběžnost, rychlost x pomalost, úvodní a koncové tahy, začátky a konce, okraje, řádkování, vzdálenost mezi slovy a řádky, členitost x nečlenitost, diakritika a interpunkce, pravidelnost x nepravidelnost, podpis, číslice, adresa, podtrhávání, škrty a přepisy (grafologie pracuje celkem s 26 popsatelnými a měřitelnými znaky a jejich variantami)
 • znaky vyšší komplexity
 • dominantní znaky
 • skupiny znaků
 • tiskací písmo
 • písmo leváků
 • úvod do psychologie
 • typologie podle C. G. Junga a V. Satirové
 • struktura osobnosti v grafologickém rozboru
Praktická část

Vypracování grafologických rozborů osobnosti:

 • osobnostní, volby studia a povolání, partnerské, personalistické, rodinných příslušníků a přátel (žijících i již nežijících), kombinované 
 • sebepoznávací cvičení
Organizace kurzu

Termín: 26.02.2025 – 25.06.2025, kurz se koná: 26.02., 12.03., 26.03., 09.04., 14.05., 28.05., 11.06.,
25.06.2025, kurz se koná vždy ve středu

Čas: 16:30 – 19:30 hod.
Místo konání:  ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 – Nové Město
Lektorka: Ing. Štěpánka Čechová
Cena: 5 900 Kč, v ceně všech kurzů jsou zahrnuté cvičební rukopisné materiály,
možnost zakoupení čtyřdílných skript Čechová Š.: GRAFOLOGIE I.,II., III. a IV. semestr

Kontakt na lektorku výuky:
stepanka.cechova@email.cz
+420 602 277 019

 

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.
Nebo se přihlašte na e-mailové adrese: institut.celostni.grafologie@gmail.com.