TypeOnsite Course
Date25. 04. 2022 - 30. 10. 2022
Time16:00 - 19:00 hod.
PlaceGrohova 61, Brno - střed
Seat0/0
Price4300 Kč1000 Kč
Book Now

Kurz ZÁKLADY GRAFOLOGIE, IV. semestr

Grafologie je psychodiagnostická projektivní metoda s širokou vypovídají schopností o osobnosti pisatele z jeho ručně psaného textu. Na základě analýzy dojmových, popsatelných a měřitelných znaků v rukopisu umožňuje určit zcela přesně vitální základ, hospodaření s životní energií, emocionalitu, racionalitu, sociabilitu, sebepojetí, morální vlastnosti, temperament, motivace, volní vlastnosti, komunikační schopnosti,  hodnotový žebříček.
Jedná se o komplexní pohled na složení individuální psychiky autora rukopisu popisem psychických dispozic (faktory a vlastnosti osobnosti), psychických stavů a psychických procesů.
Ve IV. semestru kurzu Základy grafologie se prohlubuje praktický nácvik práce s rukopisy, nalézáme souvislosti grafologie s arteterapií a dobovým společenským klimatem. Studenti nacházejí cestu
k harmonickému životu skrze proces sebepoznání a sebe přijetí.

Studiem a praktickým použitím grafologie si uvědomíme jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka. Poznáte také barevnou paletu svých schopností, vloh, nadání, talentů, svoje „světlo i stín“. Nehmatatelnou a přesto objevitelskou a jednou z nejdobrodružnějších poutí procházejí účastníci kurzů pokojným a radostným krokem, který umožňuje vnímat život právě „tady a teď“, partnerství duše a těla.

Teoretické základy
  • historie, metody, formy a nástroje arteterapie
  • grafologie a arteterapie
  • typy grafologických rozborů 
  • psychologický vliv aktuálních společenských norem, konvencí a hodnot
  • projev manipulace v rukopisu
  • kontramanipulace a asertivní chování
  • význam zjednodušování bytí v sedmi krocích
  • téma harmonické celistvosti 
Praktická část

Vypracování grafologických rozborů:

  • osobnostní, partnerské, volby studia a povolání, personalistické, rodinných příslušníků (žijících i již nežijících), kombinované 
  • sebepoznávací cvičení a možnost pracovat s vlastním rukopisem
Organizace kurzů

Termíny: pondělí 25.04., 27.06., 26.09.2022 od 16:00 do 19:00 hod., sobota 29.10. – neděle 30.10.2022 od 10:00 do 17:00 hod. (1 hod. přestávka na oběd)
Místo konání:
Grohova 61, Brno – střed
Lektorka: Ing. Štěpánka Čechová, MUDr. Josef Patera, CSc.
Cena: 4 300 Kč

Akreditované studium

Jsme jedna ze dvou organizací v ČR, kterým byla udělena akreditace MŠMT pro kurz Základy grafologie.

Kontakt na lektorku výuky:
stepanka.cechova@email.cz
+420 602 277 019

 

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.