TypeOnsite Course
Date2. 08. 2023 - 6. 08. 2023
Time10:00 - 17:00 hod.
PlaceICG, Na Jarově 31, 130 00 Praha 3
Seat0/0
Price9 000 Kč2000 Kč
Book Now

Kurz ZÁKLADY GRAFOLOGIE, II. semestr

Grafologie je psychodiagnostická projektivní metoda s širokou vypovídají schopností o osobnosti pisatele z jeho ručně psaného textu. Na základě analýzy dojmových, popsatelných a měřitelných znaků v rukopisu umožňuje určit zcela přesně vitální základ, hospodaření s životní energií, emocionalitu, racionalitu, sociabilitu, sebepojetí, morální vlastnosti, temperament, motivace, volní vlastnosti, komunikační schopnosti,  hodnotový žebříček aj.
Jedná se o komplexní pohled na složení individuální psychiky autora rukopisu popisem psychických dispozic (faktory a vlastnosti osobnosti), psychických stavů a psychických procesů.
Hluboké sebepoznání prostřednictvím grafologického rozboru osobnosti přináší celostní pohled na osobnost pisatele a jeho cestu životem. Nabízí možnosti, vedoucí k rozšířenému vědomí, šťastnějším pocitům, pochopení sebe sama a druhých lidí ze zcela jiného úhlu pohledu.
Ve II. semestru pracujeme s typologií C. G. Junga a V. Satirové.

Studiem a praktickým použitím grafologie si uvědomíme jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka. Na této cestě poznáte také barevnou paletu svých schopností, vloh a nadání, svoje „světlo i stín“. Nehmatatelnou a přesto objevitelskou a jednou z nejdobrodružnějších poutí procházejí účastníci kurzů pokojným a radostným krokem, který umožňuje vnímat život právě „tady a teď“, harmonizaci duše a těla.

Teoretické základy
 • měřitelné a popsatelné znaky: obohacení x zjednodušení, tah a charakter čáry,
  těstovitost x ostrost, sklon, pravoběžnost x levoběžnost, rychlost x pomalost, úvodní a koncové tahy, začátky a konce, okraje, řádkování, vzdálenost mezi slovy a řádky, členitost x nečlenitost, diakritika a interpunkce, pravidelnost x nepravidelnost, podpis, číslice, adresa, podtrhávání, škrty a přepisy (grafologie pracuje celkem s 26 popsatelnými a měřitelnými znaky a jejich variantami)
 • dominantní znaky
 • skupiny znaků
 • tiskací písmo
 • písmo leváků
 • úvod do psychologie
 • typologie podle C. G. Junga, V. Satirové
 • struktura osobnosti v grafologickém rozboru
Praktická část

Vypracování grafologických rozborů osobnosti:

 • osobnostní, volby studia a povolání, partnerské, personalistické, rodinných příslušníků (žijících i již nežijících), kombinované 
 • sebepoznávací cvičení
Organizace kurzu

Termín: 02.08.2023 – 06.08.2023
Čas: 10:00 – 17:00 hod. (1 hod. přestávka na oběd)
Místo konání: ICG, Na Jarově 31, 130 00 Praha 3
Lektorky: Ing. Štěpánka Čechová
Cena: 9 000 Kč, v ceně všech kurzů jsou zahrnuté cvičební rukopisné materiály,
možnost zakoupení skript Čechová Š.: GRAFOLOGIE III. semestr

Akreditované studium

Jsme jedna ze dvou organizací v ČR, kterým byla udělena akreditace MŠMT pro kurz Základy grafologie.

Kontakt na lektorku výuky:
stepanka.cechova@email.cz
+420 602 277 019

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.