TypeOnsite Course
Date29. 02. 2024 - 20. 06. 2024
Time16:00 - 19:00 hod.
PlaceICG, Praha 1 - Nové Město
Seat0/0
Price5300 Kč1000 Kč
Book Now

Kurz ZÁKLADY GRAFOLOGIE, III. semestr

Grafologie je psychodiagnostická projektivní metoda s širokou vypovídají schopností o osobnosti pisatele z jeho ručně psaného textu. Na základě analýzy dojmových, popsatelných a měřitelných znaků v rukopisu umožňuje určit zcela přesně vitální základ, hospodaření s životní energií, emocionalitu, racionalitu, sociabilitu, sebepojetí, morální vlastnosti, temperament, motivace, volní vlastnosti, komunikační schopnosti,  hodnotový žebříček a další osobnostní rysy pisatele.
Jedná se o komplexní pohled na složení individuální psychiky autora rukopisu popisem psychických dispozic (faktory a vlastnosti osobnosti), psychických stavů a psychických procesů.
Ve III. semestru kurzu grafologie nalézáme praktické využití kapitol z psychologie osobnosti při zpracování grafologických rozborů. Získáte celostní pohled na psychobiologické základy grafologie

Studiem a praktickým použitím grafologie si uvědomíme jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka. Na této cestě poznáte také barevnou paletu svých schopností, vloh a nadání, svoje „světlo i stín“. Nehmatatelnou a přesto objevitelskou, a jednou z nejdobrodružnějších poutí, procházejí účastníci kurzů pokojným a radostným krokem, který umožňuje vnímat život právě „tady a teď“, harmonizaci duše a těla.

Teoretické základy
  • teorie osobnosti a jejich aplikace v grafologii
  • kapitoly z vývojové psychologie
  • kapitoly ze sociální psychologie
  • přehled psychoterapeutických směrů
  • projevy pudů a instinktů v rukopisu
  • psychopatologie v písmu
  • relaxační techniky
Praktická část

Vypracování grafologických rozborů osobnosti:

  • osobnostní, volby studia a povolání, partnerské, personalistické, rodinných příslušníků a přátel (žijících i již nežijících), kombinované 
  • sebepoznávací cvičení
Organizace kurzu

Termín: 29.02.2024 – 20.06.2024, kurz se koná pravidelně jednou za 14 dní ve čtvrtek (kromě státních svátků a školních prázdnin)
Čas: 16:00 – 19:00 hod.
Místo konání: ICG, Praha 1 – Nové Město
Lektorky: Ing. Štěpánka Čechová
Cena: 5 300 Kč, v ceně všech kurzů jsou zahrnuté cvičební rukopisné materiály,
možnost zakoupení skript Čechová Š.: GRAFOLOGIE III. semestr

Akreditované studium

Jsme jedna ze dvou organizací v ČR, kterým byla udělena akreditace MŠMT pro kurz Základy grafologie.

Kontakt na lektorku výuky:
stepanka.cechova@email.cz
+420 602 277 019

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.
Nebo se přihlašte na e-mailové adrese: institut.celostni.grafologie@gmail.com.