TypPrezenční kurz
Datum4. 04. 2024 - 19. 09. 2024
Čas16:00 - 19:00 hod.
MístoICG, Praha 1 - Nové Město
Sedadlo0/0
Cena5300 Kč1000 Kč
Rezervovat

Kurz ZÁKLADY GRAFOLOGIE, III. semestr

Grafologie je psychodiagnostická projektivní metoda s širokou vypovídají schopností o osobnosti pisatele z jeho ručně psaného textu. Na základě analýzy dojmových, popsatelných a měřitelných znaků v rukopisu umožňuje určit zcela přesně vitální základ, hospodaření s životní energií, emocionalitu, racionalitu, sociabilitu, sebepojetí, morální vlastnosti, temperament, motivace, volní vlastnosti, komunikační schopnosti,  hodnotový žebříček a další osobnostní rysy pisatele.
Jedná se o komplexní pohled na složení individuální psychiky autora rukopisu popisem psychických dispozic (faktory a vlastnosti osobnosti), psychických stavů a psychických procesů.
Ve III. semestru kurzu grafologie nalézáme praktické využití kapitol z psychologie osobnosti při zpracování grafologických rozborů. Získáte celostní pohled na psychobiologické základy grafologie

Studiem a praktickým použitím grafologie si uvědomíme jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka. Na této cestě poznáte také barevnou paletu svých schopností, vloh a nadání, svoje „světlo i stín“. Nehmatatelnou a přesto objevitelskou, a jednou z nejdobrodružnějších poutí, procházejí účastníci kurzů pokojným a radostným krokem, který umožňuje vnímat život právě „tady a teď“, harmonizaci duše a těla.

Teoretické základy
  • teorie osobnosti a jejich aplikace v grafologii
  • kapitoly z vývojové psychologie
  • kapitoly ze sociální psychologie
  • přehled psychoterapeutických směrů
  • projevy pudů a instinktů v rukopisu
  • psychopatologie v písmu
  • relaxační techniky
Praktická část

Vypracování grafologických rozborů osobnosti:

  • osobnostní, volby studia a povolání, partnerské, personalistické, rodinných příslušníků a přátel (žijících i již nežijících), kombinované 
  • sebepoznávací cvičení
Organizace kurzu

Termín: 04.04., 02.05., 16.05., 23.05., 30.05., 13.06., 27.06., 19.09.2024, kurz se koná vždy ve čtvrtek
Čas: 16:00 – 19:00 hod.
Místo konání: ICG, Praha 1 – Nové Město
Lektorka: Ing. Štěpánka Čechová
Cena: 5 300 Kč, v ceně všech kurzů jsou zahrnuté cvičební rukopisné materiály,
možnost zakoupení čtyřdílných skript Čechová Š.: GRAFOLOGIE I., II., III. a IV. semestr

Kontakt na lektorku výuky:
stepanka.cechova@email.cz
+420 602 277 019

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.
Nebo se přihlašte na e-mailové adrese: institut.celostni.grafologie@gmail.com.