TypeOnsite Course
Date19. 11. 2022 - 4. 02. 2023
Time10:00 - 17:00
PlacePraha 1 - Nové Město
Seat4/10
Certificate% of quiz marks
Price7500 Kč2000 Kč
Book Now

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.

Kurz s akreditací MŠMT ČR

Grafologie je psychodiagnostická metoda s širokou vypovídají schopností o osobnosti pisatele z jeho ručně psaného textu. Na základě analýzy dojmových, popsatelných a měřitelných znaků v rukopisu umožňuje určit velmi přesně vitální základ, hospodaření s energií, temperament, racionalitu, emocionalitu, sociabilitu, vůli, motivy, hodnoty, komunikační vzorce a další vlastnosti pisatele.

Studiem a praktickým použitím grafologie si uvědomíme jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka. Na této cestě poznáte také barevnou paletu svých schopností, vloh a nadání, svoje „světlo i stín“. Nehmatatelnou a přesto objevitelskou a jednou z nejdobrodružnějších poutí procházejí účastníci kurzů pokojným a radostným krokem, který umožňuje vnímat život právě „tady a teď“.

Teoretické základy grafologie
 • účel psychologie písma
 • vznik a vývoj grafologie
 • ruční písmo jako výraz a výtvor
 • symbolika psací plochy a psacích pásem
 • souvislosti mezi symbolikou kresebných testů a psychologií písma
 • dělení a významy znaků v psacím písmu
 • komplexní dojmové znaky: 1. dojem, pohyb x forma, fixace, rytmy, harmoničnost, originalita
 • měřitelné a popsatelné znaky: vázání, velikost, délkové rozdíly, tlak, spojitost x nespojitost,
  šířka x těsnost, plnost x hubenost
 • hypotéza struktury osobnosti a její ověření
 • postup pro vypracování grafologického rozboru rukopisu

V ceně všech kurzů jsou zahrnuté cvičební rukopisné materiály.

Praktická část

vypracování grafologických rozborů osobnosti:

 • osobní, partnerské, volby studia a povolání, personalistické, kombinované
 • sebepoznávací cvičení
Organizace kurzů

První semestr je rozvržen do pěti intenzivních celodenních lekcí, které se konají o víkendech v průběhu měsíců listopad 2022 – únor 2023.

Datum

soboty a neděle 19.11., 20.11.2022, 03.12., 04.12.2022, 04.02.2023

Čas

10:00 – 17:00 hod. (1 hod. pauza na oběd)

Místo konání

Praha 1 – Nové Město

Lektorka

Štěpánka Čechová Ing.

Kurzovné

7 500 Kč (možnost 3 splátek)

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.