TypeOnsite Course
Date16. 03. 2023 - 29. 06. 2023
PlaceICG, Vodičkova 6, Praha 1- Nové Město
Seat0/0
Price4400 Kč1000 Kč
Book Now

Kurz ZÁKLADY GRAFOLOGIE, IV. semestr

Grafologie je psychodiagnostická projektivní metoda s širokou vypovídají schopností o osobnosti pisatele z jeho ručně psaného textu. Na základě analýzy dojmových, popsatelných a měřitelných znaků v rukopisu umožňuje určit zcela přesně vitální základ, hospodaření s životní energií, emocionalitu, racionalitu, sociabilitu, sebepojetí, morální vlastnosti, temperament, motivace, volní vlastnosti, komunikační schopnosti,  hodnotový žebříček.
Jedná se o komplexní pohled na složení individuální psychiky autora rukopisu popisem psychických dispozic (faktory a vlastnosti osobnosti), psychických stavů a psychických procesů.
Ve IV. semestru kurzu Základy grafologie se prohlubuje praktický nácvik práce s rukopisy, nalézáme souvislosti grafologie s arteterapií a dobovým společenským klimatem. Studenti nacházejí cestu
k harmonickému životu skrze proces sebepoznání a sebepřijetí.

Studiem a praktickým použitím grafologie si uvědomíme jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka. Poznáte také barevnou paletu svých schopností, vloh, nadání, talentů, svoje „světlo i stín“. Nehmatatelnou a přesto objevitelskou a jednou z nejdobrodružnějších poutí procházejí účastníci kurzů pokojným a radostným krokem, který umožňuje vnímat život právě „tady a teď“, partnerství duše a těla.

Teoretické základy
  • historie, metody, formy a nástroje arteterapie
  • grafologie a arteterapie
  • typy grafologických rozborů 
  • psychologický vliv aktuálních společenských norem, konvencí a hodnot
  • projev manipulace v rukopisu
  • kontramanipulace a asertivní chování
  • význam zjednodušování bytí v sedmi krocích
  • téma harmonické celistvosti 
Praktická část

Vypracování grafologických rozborů:

  • osobnostní, partnerské, volby studia a povolání, personalistické, rodinných příslušníků (žijících i již nežijících), kombinované 
  • sebepoznávací cvičení a možnost pracovat s vlastním rukopisem
Organizace kurzu

Termín: 16.03.2023 – 29.06.2023, kurz se koná pravidelně každý týden v úterý (kromě státních svátků a školních prázdnin)
Čas: 17:30 – 19:00 hod.
Místo konání: ICG, Vodičkova 6, Praha 1 – Nové Město
Lektorky: Ing. Štěpánka Čechová
Kurzovné: 4 400 Kč, v ceně kurzu jsou zahrnuty cvičební rukopisné materiály,
možnost zakoupení skript Čechová Š.: GRAFOLOGIE IV. semestr

Akreditované studium

Jsme jedna ze dvou organizací v ČR, kterým byla udělena akreditace MŠMT pro kurz Základy grafologie.

Kontakt na lektorku výuky:
stepanka.cechova@email.cz
+420 602 277 019

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.