TypPrezenční kurz
Datum3. 10. 2024 - 20. 02. 2025
Čas16:00 - 19:00 hod.
MístoICG, Praha 1- Nové Město
Sedadlo0/0
Cena5300 Kč1000 Kč
Rezervovat

Kurz ZÁKLADY GRAFOLOGIE, IV. semestr

Grafologie je psychodiagnostická projektivní metoda s širokou vypovídají schopností o osobnosti pisatele z jeho ručně psaného textu. Na základě analýzy dojmových, popsatelných a měřitelných znaků v rukopisu umožňuje určit zcela přesně vitální základ, hospodaření s životní energií, emocionalitu, racionalitu, sociabilitu, sebepojetí, morální vlastnosti, temperament, motivace, volní vlastnosti, komunikační schopnosti,  hodnotový žebříček a další osobnostní rysy pisatele.
Jedná se o komplexní pohled na složení individuální psychiky autora rukopisu popisem psychických dispozic (faktory a vlastnosti osobnosti), psychických stavů a psychických procesů.
Ve IV. semestru kurzu Základy grafologie se prohlubuje praktický nácvik práce s rukopisy, nalézáme souvislosti grafologie s arteterapií a dobovým společenským klimatem. Studenti nacházejí cestu
k harmonickému životu skrze proces sebepoznání a sebepřijetí.

Studiem a praktickým použitím grafologie si uvědomíme jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka. Poznáte také barevnou paletu svých schopností, vloh, nadání, talentů, svoje „světlo i stín“. Nehmatatelnou a přesto objevitelskou, a jednou z nejdobrodružnějších poutí, procházejí účastníci kurzů pokojným a radostným krokem, který umožňuje vnímat život právě „tady a teď“, partnerství duše a těla.

Teoretické základy
  • historie, metody, formy a nástroje arteterapie
  • grafologie a arteterapie
  • typy grafologických rozborů 
  • psychologický vliv aktuálních společenských norem, konvencí a hodnot
  • projev manipulace v rukopisu
  • kontramanipulace a asertivní chování
  • význam zjednodušování bytí v sedmi krocích
  • téma harmonické celistvosti 
Praktická část

Vypracování grafologických rozborů:

  • osobnostní, partnerské, volby studia a povolání, personalistické, rodinných příslušníků a přátel (žijících i již nežijících), kombinované 
  • sebepoznávací cvičení a možnost pracovat s vlastním rukopisem
Organizace kurzu

Termín: 03.10.2024 – 20.02.2025, kurz se koná: 03.10., 17.10., 07.11., 28.11., 12.12.2024, 09.01., 06.02., 20.02.2025, kurz se koná vždy ve čtvrtek
Čas: 16:00 – 19:00 hod.
Místo konání: ICG, Praha 1 – Nové Město
Lektorka: Ing. Štěpánka Čechová
Kurzovné: 5 300 Kč, v ceně kurzu jsou zahrnuty cvičební rukopisné materiály,
možnost zakoupení čtyřdílných skript Čechová Š.: GRAFOLOGIE I., II., III. a IV. semestr

Kontakt na lektorku výuky:
stepanka.cechova@email.cz
+420 602 277 019

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.
Nebo se přihlašte na e-mailové adrese: institut.celostni.grafologie@gmail.com.