TypPrezenční kurz
Datum1. 10. 2025 - 4. 02. 2026
Čas16:30 - 19:30 hod.
MístoZŠ Vodičkova 22, Praha 1 - Nové Město
Sedadlo0/0
Cena5900 Kč1000 Kč
Rezervovat

Kurz ZÁKLADY GRAFOLOGIE, III. semestr/2025 – 2026, Praha

Grafologie je psychodiagnostická projektivní metoda s širokou vypovídají schopností o osobnosti pisatele z jeho ručně psaného textu. Na základě analýzy dojmových, popsatelných a měřitelných znaků v rukopisu umožňuje určit zcela přesně vitální základ, hospodaření s životní energií, emocionalitu, racionalitu, sociabilitu, sebepojetí, morální vlastnosti, temperament, motivace, volní vlastnosti, komunikační schopnosti,  hodnotový žebříček a další osobnostní rysy pisatele.
Jedná se o komplexní pohled na složení individuální psychiky autora rukopisu popisem psychických dispozic (faktory a vlastnosti osobnosti), psychických stavů a psychických procesů.
Ve III. semestru kurzu grafologie nalézáme praktické využití kapitol z psychologie osobnosti při zpracování grafologických rozborů. Získáte celostní pohled na psychobiologické základy grafologie

Studiem a praktickým použitím grafologie si uvědomíme jedinečnost a neopakovatelnost každého člověka. Na této cestě poznáte také barevnou paletu svých schopností, vloh a nadání, svoje „světlo i stín“. Nehmatatelnou a přesto objevitelskou, a jednou z nejdobrodružnějších poutí, procházejí účastníci kurzů pokojným a radostným krokem, který umožňuje vnímat život právě „tady a teď“, harmonizaci duše a těla.

Teoretické základy
  • teorie osobnosti a jejich aplikace v grafologii
  • kapitoly z vývojové psychologie
  • kapitoly ze sociální psychologie
  • přehled psychoterapeutických směrů
  • projevy pudů a instinktů v rukopisu
  • psychopatologie v písmu
  • relaxační techniky
Praktická část

Vypracování grafologických rozborů osobnosti:

  • osobnostní, volby studia a povolání, partnerské, personalistické, rodinných příslušníků a přátel (žijících i již nežijících), kombinované 
  • sebepoznávací cvičení
Organizace kurzu

Termín: 01.10., 15.10., 05.11., 26.11., 10.12.2025, 07.01., 21.01., 04.02.2026, kurz se koná vždy ve středu
Čas: 16:30 – 19:30 hod.
Místo konání: ZŠ Vodičkova 22
, Praha 1 – Nové Město
Lektorka: Ing. Štěpánka Čechová
Cena: 5 900 Kč, v ceně všech kurzů jsou zahrnuté cvičební rukopisné materiály,
možnost zakoupení skript Čechová Š.: GRAFOLOGIE III. semestr

Kontakt na lektorku výuky:
stepanka.cechova@email.cz
+420 602 277 019

Pro přihlášení na kurz prosím využijte naši Elektronickou přihlášku.
Nebo se přihlašte na e-mailové adrese: institut.celostni.grafologie@gmail.com.