+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com
Zabýváme se
holistickým přístupem
k poznávání osobnosti
a jejímu rozvíjení
VÍCE O NÁS
Pořádáme
rekvalifikační kurzy
grafologie s možností
celostátního uplatnění
CELÁ NABÍDKA KURZŮ
Nabízíme
hlubší sebepoznání skrze rozbory
rukopisu, arteterapeutická cvičení
a další specializované techniky
SLUŽBY PRO VÁS

Grafologické rozbory

Nabízíme vypracování grafologického rozboru osobnostního, volby studia a povolání, partnerského a personalistického.

Výukové kurzy

Jsme jedna ze dvou organizací v ČR, které byla udělena akreditace MŠMT pro obor Základy grafologie.

Osobní konzultace

V případě zájmu poskytujeme individuální schůzky a odborné konzultace.

Nakladatelská činnost

Nakladatelství ICG se zaměřuje na grafologickou, naučnou a duchovní literaturu.

Nadcházející kurzy

Video záznamy

video_placeholder
Připravujeme pro vás video záznamy z našich kurzů a setkávání.

Kdo jsme?

O nás

Odhalujeme a nacházíme příčiny i souvislosti, objevujeme individuálního celistvého člověka. Pomáháme Vám zjistit a pojmenovat přirozené povahové vlastnosti, vlohy, nadání, talenty, silné a světlé stránky i stinné, které jsou součástí a zároveň výzvou. Konečným cílem je sebepoznání stálého i proměnlivého v osobnosti. Získání dalších praktických nástrojů do života a zkušenosti.
V oboru grafologie působíme 12 let, v oboru grafoterapie 8 let a v oboru arteterapie 10 let.
Původně Grafologická poradna vznikla v roce 2006 jako poradenská agentura v oboru grafologie se zaměřením na vypracování analýz ručního písma a zpracování formou rozborů osobnosti, partnerských vztahů nebo k doporučením týkajících se volby studia a povolání.
Množství vypracovaných grafologických rozborů a zájem ze strany veřejnosti o grafologii jako vědeckou psychodiagnostickou metodu dovedly od roku 2012 nově Institut celostní grafologie (dále jen ICG) k rozšíření činnosti o kurzy grafologie pro dospělé a další kurzy, semináře a přednášky na příbuzná témata. Pokračovat

Citáty