+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

GRAFOLOGICKÝ ROZBOR

Osobnostní

 • Poznáte své schopnosti, vlohy, nadání, talenty, silné stránky osobnosti na jedné straně a slabší stránky na straně druhé.
 • Umožňuje určit pisatelovu vitalitu, hospodaření s životní energií, emocionalitu, racionalitu, sociabilitu, sebepojetí, morální vlastnosti, temperament, motivace, volní vlastnosti, komunikační schopnosti.
 • Analýza ručního písma vede
  k poznání pestrosti své osobnosti
  i porozumění vlastní životní cestě.
4 000 Kč

Volba studia a povolání

 • Tento typ grafologického rozboru Vám pomůže na jedné
  z nejtěžších a nejzodpovědnějších životních křižovatek, kterou je výběr střední nebo vysoké školy
  či učebního oboru.
 • Naším cílem je najít pro Vás nejlepší řešení v této oblasti
  s ohledem na Vaše vlohy, nadání, talenty a povahu, aby Vám práce přinášela spokojenost a radost.
 • Závěrem Vám nabídneme několik pro Vás nejvhodnějších povolání.
 • Pro děti od 12 let
  a dospělé zájemce.

 • Nezletilým mohou grafologický rozbor jejich rukopisu objednat rodiče nebo prarodiče.
4 500 Kč

Partnerský

 • Zaměření grafologického rozboru na shodu, odlišnost, vhodné kompromisy a komunikační vzorce v partnerství nejčastěji vyhledávají:
 • snoubenci
 • rodič a dítě
 • prarodič a vnouče
 • sourozenci
 • přátelé nebo kamarádi
 • společně podnikající
3 600 Kč pro jednu osobu

Personalistický

 • Jedná se o jednu z metod, používanou v rámci výběrových řízení pro uchazeče o zaměstnání
  nebo za účelem pozitivních změn pracovních pozic ve firmách.
 • Usnadňují sestavování pracovních týmů na základě analýzy rukopisů,
  tj. určení komplexní psychosociální diagnostiky za účelem optimalizace vztahů na pracovišti.
5 000 Kč pro jednu osobu

Speciální nabídka rychlorozboru Vašeho rukopisu

Dvouhodinové setkání nad Vaším rukopisem přinese rozšíření sebepoznání
s nabídkou řešení Vaší stávající životní situace.

Cena 2 500 Kč

Mám zájem