+420 602 277 019
institut.celostni.grafologie@gmail.com

Grafologický rozbor

Speciální nabídka rychlorozboru Vašeho rukopisu

Dvouhodinové setkání nad Vaším rukopisem přinese sebepoznání
s nabídkou možností řešení Vaší stávající životní situace.

Cena 2 000 Kč

Mám zájem

Osobnostní
 • Poznáte své schopnosti, vlohy, nadání, talenty, silné stránky osobnosti na jedné straně a slabší stránky na straně druhé.
 • Umožňuje určit pisatelovu vitalitu, hospodaření s životní energií, emocionalitu, racionalitu, sociabilitu, sebepojetí, morální vlastnosti, temperament, motivace, volní vlastnosti, komunikační schopnosti.
 • Analýza ručního písma vede
  k poznání pestrosti své osobnosti
  i porozumění vlastní životní cestě.
 • Na závěr osobnostního grafologického rozboru obdrží každý klient doporučení.
 • 4 200 Kč 

Volba studia a povolání
 • Tento typ grafologického rozboru pomůže na jedné z nejtěžších
  a nejzodpovědnějších životních křižovatek, kterou je výběr střední
  nebo vysoké školy či učebního oboru.
 • Naším cílem je najít nejlepší řešení
  v této oblasti s ohledem na vlohy, talenty a povahu, aby Vám práce přinášela spokojenost a radost.
 • Závěrem poskytneme doporučení několika nejvhodnějších forem a oborů studia a také povolání.
 • Pro děti od 12 let a dospělé zájemce.
 • Nezletilým mohou grafologický rozbor jejich rukopisu objednat rodiče
  nebo prarodiče.
 • 4 700 Kč

Partnerský
 • Zaměření grafologického rozboru
  na shodu, odlišnost, vhodné kompromisy a komunikační vzorce
  v partnerství nejčastěji vyhledávají:
 • snoubenci
 • rodič a dítě
 • prarodič a vnouče
 • sourozenci
 • přátelé nebo kamarádi
 • společně podnikající
 • 3 800 Kč pro jednu osobu

Personalistický
 • Jedná se o jednu z metod, používanou v rámci výběrových řízení pro uchazeče o zaměstnání
  nebo za účelem pozitivních změn pracovních pozic ve firmách.
 • Usnadňují sestavování pracovních týmů na základě analýzy rukopisů,
  tj. určení komplexní psychosociální diagnostiky za účelem optimalizace vztahů na pracovišti.
 • 5 500 Kč pro jednu osobu

Objednat rozbor

  Výběr rozboru:

  Výběr pohlaví:

  Věk:

  Nejvyšší dosažené vzdělání:

  Povolání:

  Učil se pisatel psát podle české národní školní předlohy?:


  Jméno a příjmení

  Adresa

  E-mail

  Telefon

  Poznámky

  Odesláním přihlášky souhlasím s Obchodními podmínkami a GDPR.

  Dárkové poukázky